...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Når du har brug for løsninger, som ingen har tænkt på før

Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
S

Høj eksekverbarhed

S

Højt ejerskab

S

Effektivt format

Workshop | Innovation

Find nye veje og måder at gøre tingene på

Benelizer® Innovation Workshop er en gennemprøvet og effektiv metode til at samle en gruppe omkring et tema, bringe alle i spil og finde nye, konkrete ideer til at forbedre fx jeres produkter, processer og samarbejde. Efter workshoppen har du en idebank med konkrete ideer til nye måder at gøre tingene på.
Forløb
workshop brainstorm idegenerering

1 | Stimulering

Præsentation af tema: Det sikrer, at deltagerne har et fælles udgangspunkt og samles om udfordringen

Erfaringsdeling: Det sikrer, at temaet bliver foldet ud, og at ideerne bliver relevante og målrettede

Kortlægning af interessenter og handlemuligheder: Det sikrer, at I ikke overser nogle ideer eller mulige veje

1 | Stimulering

Præsentation af tema: Det sikrer, at deltagerne har et fælles udgangspunkt og samles om udfordringen

Erfaringsdeling: Det sikrer, at temaet bliver foldet ud, og at ideerne bliver relevante og målrettede

Kortlægning af interessenter og handlemuligheder: Det sikrer, at I ikke overser nogle ideer eller mulige veje

workshop brainstorm idegenerering

2 | Formulering af forslag

Individuel formulering af forslag: Det sikrer, at I kommer hele bordet rundt, og at flest mulige ideer kommer frem

workshop brainstorm idegenerering

2 | Formulering af forslag

Individuel formulering af forslag: Det sikrer, at I kommer hele bordet rundt, og at flest mulige ideer kommer frem

workshop brainstorm idegenerering
workshop brainstorm idegenerering

3 | Scoring af ideer

Vurdering af ideer: Deltagerne vurderer alle ideer individuelt efter tydelige kriterier, så alle bliver hørt ligeværdigt om alle ideer

Gennemgang af resultater: Benelizers SCORE kort viser alle ideer i en matrix ud fra, hvor værdiskabende de er, og hvor nemme de vil være at gå i gang med

3 | Scoring af ideer

Vurdering af ideer: Deltagerne vurderer alle ideer individuelt efter tydelige kriterier, så alle bliver hørt ligeværdigt om alle ideer

Gennemgang af resultater: Benelizers SCORE kort viser alle ideer i en matrix ud fra, hvor værdiskabende de er, og hvor nemme de vil være at gå i gang med

workshop brainstorm idegenerering
C
C
Kristoffer Sundberg
CEO, Sun-Air of Scandinavia
#
Vi har arbejdet sammen med Benelizer gennem en længere periode, både i ledergruppen og i vores teams. Benelizer har nogle innovative løsninger og er gode til at skabe overblik og forenkle tingene. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet og deres tilgang til vores forretning. De får min varmeste anbefaling.
Henrik Nielsen
Executive Vice President, Northern Europe, DSV
#
Tak for jeres kurser, som har givet anledning til mange gode snakke i vores organisation. Jeg tror aldrig vi glemmer de vigtigste pointer.
Poul Lund Christensen
Adm. direktør, GTS Nordic
#
Benelizer har skabt klarhed og hurtigt identificeret de områder, vi skal fokusere på, for at nå vores mål. Det har sparet os for mange timers arbejde og betyder, at vi kan arbejde effektivt med vores tiltag.
B
B
Gevinster
Garanti for relevante ideer af høj kvalitet
Konkrete ideer og løsningsforslag til en specifik udfordring
Alle bliver hørt, så ingen gode ideer bliver overset
Ideerne er formuleret konkret og prioriteres på stedet
Fordele
Fungerer med alle personlighedstyper, også de “stille typer”
Højt ejerskab af ideer, så de ikke skal “sælges ind” efterfølgende
Små grupper gør det let at afvikle og finde et tidspunkt, hvor alle kan
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
3 timer ekskl. pauser
Antal deltagere:
Op til 12
Afvikling: On site
Målgruppe
Benelizer® Innovation Workshop kan anvendes til at få ideer til projekter, produkter, processer, effektiviseringer, forbedringstiltag m.m.
Tilpasningsmuligheder
I får desuden mulighed for, at de fremkomne ideer bliver vurderet af flere end dem, som har deltaget på workshopppen. Dette er muligt med Benelizers app, hvor I kan invitere et ubegrænset antal medarbejdere til at score og vurdere de fremkomne ideer.
Et sådant “Peer Review” er en effektiv måde at inddrage flere og skabe endnu højere validitet og opbakning.
Priser
fra 36.000 DKK
Facilitator
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Vores kunder
C
C
B
B
Spørgsmål og svar
]
Hvilke fordele er der sammenlignet med brug af eksterne specialister?
Benelizer® Ideation WorkshopEksterne specialister
Relevans af forslag

“Skræddersyet”

Det er jer, som stiller forslagene ud fra jeres samlede viden om kunder, processer, muligheder og udfordringer. Det er således dem, der kender virksomheden allerbedst, som finder løsningerne. Det garanterer høj relevans og realiserbarhed.

“Best practice”

Forslag er ofte baseret på litteratur, best practices eller erfaringer fra andre virksomheder. Det indebærer en risiko for, at I ikke finder løsninger, som er bedre end konkurrenternes – eller at løsningerne ikke passer til jeres virksomhed.

Kalendertid til forslag

1 dag

Processen er designet til hurtigt at få deltagernes viden omsat til konkrete forslag.

30 – 90 dage

Ofte medgår der lang tid, inden eksterne specialister har sat sig ind i jeres virksomhed og kan begynde at komme med ideer.

Pris

Lav

Gennemprøvet metodik og teknologi gør forløbet effektivt.

Høj

Ofte mange mandetimer til høj timesats, herunder til afdækning og afrapportering.

Ejerskab af forslag

Højt

Forslag stilles og vurderes af dem, som skal føre dem ud i livet. Det garanterer bred opbakning og højt ejerskab.

Usikkert

Ofte behov for at “sælge løsningerne ind” eller omfattende change management.

]
Hvilke fordele er der sammenlignet med traditionel brainstorming?
Benelizer® Ideation WorkshopTraditionel brainstorming
Samlet tidsforbrug pr. deltager

3,5 time

Intet behov for efterfølgende konkretisering af forslag.

ca. 12 timer

Ofte kræver almindelig brainstormning en del tid til efterfølgende konkretisering af forslag.

Kalendertid til løsning

ca. 1 uge

Forslag er valgt, når workshop er afsluttet.

ca. 60 dage

Ofte medgår der lang tid efter brainstorming, inden forslag er konkretiseret, præsenteret og valgt.

Valg af løsning

Kriteriebaseret

Kriterierne for scoring og udvælgelse er tydelige, hvilket sikrer fokus på løsninger med høj værdi og stor realiserbarhed.

Diskussionsbaseret

Risiko for at fokus rettes mod de mest omfattende og komplicerede løsninger eller de deltagere, som taler mest eller bedst for deres forslag.

Krav til deltagere

Moderat

Alle forslag bliver hørt og vurderet ligeværdigt og uafhængigt af deltagernes talegaver. Derfor kræves kun, at deltagerne har erfaring eller viden om emnet.

Høj

Udbytte afhænger af, at deltagerne er aktive og åbne, samt at de samarbejder og har gode tale- og lyttekompetencer.

Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
Relaterede produkter og services

5

Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

ideer projekter kvalificering prioritering
Prioritering
Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag
Anbefalede insights og cases
C
C
Forbedring af kundeservice i et konkurrencepræget marked
Sådan forkorter du innovationsprocessen
Sådan udnytter du medarbejdernes viden til at få nye ideer
Sådan finder I gode løsninger - selv uden den gode stemning
Sådan sikrer I, at I får valgt de bedste ideer
Sådan får du alle til at byde ind med gode ideer
B
B
Få mere information om mulighederne
Send mig mere info