...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan udnytter du medarbejdernes viden til at få nye ideer

Læs hvad der er afgørende for at få målrettede ideer, som vil virke i praksis.
Hvis du har prøvet at invitere dine medarbejdere eller kolleger til at komme med gode ideer, har du måske oplevet at få noget andet end det, du håbede på. Måske har du ikke fået så meget, som du regnede med. Eller måske har ideerne været meget uklare - og mindet mere om problemer og nye mål - end om løsninger. Fx "vi skal være mere kendte" eller "vi skal samarbejde bedre" eller "vi skal være mere lean" – det er svært at være uenig i, men også meget svært at omsætte til noget konkret.

Når det sker, skyldes det ofte, at vi har inviteret til at "komme med ALT" og sagt, at ALLE gode ideer er velkomne. De fleste af os tænker, at det er vigtigt IKKE at lægge nogen begrænsninger - da vi så risikerer at overse eller udelukke noget.

Sagen er blot, at det er svært at være kreativ, konstruktiv og konkret, hvis ALT er åbent - og derfor kommer der sjældent noget nyt frem. Det betyder ikke, at medarbejderne IKKE kan komme med værdifulde forslag. Tværtimod - så er det dem, som kender kunderne, arbejdsgangene og produkterne allerbedst.

Hvis du gerne vil inddrage medarbejderne og omsætte deres viden til konkrete forbedringer, er der to ting, du skal være opmærksom på:

For det første skal du være meget tydelig omkring, HVILKEN udfordring, du gerne vil have forslag til. Fx. "Hvordan kan vi fastholde flere kunder" eller "hvorkan kan vi undgå fejl i ordrebehandlingen".

For andet skal du være bevidst om, at ideerne ikke findes på forhånd. Så havde havde du allerede hørt dem. Det, der findes i medarbejdernes hoveder er en masse viden, indsigt og erfaring. Derfor skal sikre dig, at du har en proces, som omsætter den viden til forslag, som I kan implementere.

På Benelizer® Innovation Workshop har vi en klar proces, som garanterer, at medarbejdernes viden bliver omsat til konkrete løsninger til en relevant udfordring. Det sikrer løsningsforslag med reelle gevinster. Løsningsforslag, som kan implementeres og vil virke i praksis og som har højt ejerskab og opbakning fra starten.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services

5

Når du har brug for løsninger, som ingen har tænkt på før

web-meeting-group-related
Innovation
Find nye veje og måder at gøre tingene på
Anbefalede insights og cases
C
C
Forbedring af kundeservice i et konkurrencepræget marked
Sikring af forretningsværdien af multimillion-euro ERP-investering
Sådan finder I gode løsninger - selv uden den gode stemning
Sådan får du alle til at byde ind med gode ideer
Sådan forkorter du innovationsprocessen
Sådan sikrer I, at I får valgt de bedste ideer
B
B