...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Risikoovervågning
Prioritering
Porteføljestyring
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
5 fordele ved Benelizer® Cloud
API integration
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Se demoversion
Tag business case test
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Management consulting
Unik metodik
Workshops
Benelizer® Innovation Workshop
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan forkorter du innovationsprocessen

Læs hvorfor du ikke skal innovere oppefra - og hvordan du i stedet inddrager medarbejderne i løsningerne.
Hvis du har arbejdet med strategiske forandringstiltag, har du måske oplevet, at implementeringen kan være tung, og at der kan gå lang tid, inden gevinsterne er realiseret

En af årsagerne kan være, at den praktiske del af innovationsprocessen er startet for højt oppe i organisationen. Det er naturligvis ledelsen, som skal sætte målene og retningen. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt, at det også er ledelsen, som definerer løsningerne. Jo højere vi befinder os i organisationen, jo større tendens vil vi have til at lede efter perfekte, generelle og altomfattende løsninger.

Det betyder, at man risikerer at overse de enkle og afgrænsede løsninger, som med en meget mindre indsats vil have lige så stor effekt.

Lad mig give et eksempel.

Hvis en virksomhed har sat sig et mål om at øge kundefastholdelsen, vil ledelsens løsning ofte have karakter af et altomfattende kundefastholdelses-program, som dækker alle slags kunder, alle virksomhedens produkter og alle afdelinger. Og det omfatter alt fra storkunde-rabatter, loyalitetsprogrammer og kundeklubber til Formel-1-ture for de største kunder. Hvis alt det lykkes, er det naturligvis fint.

Der er dog 3 ulemper ved en sådan altomfattende løsning.

For det første er den svær at eksekvere - da der er rigtig mange dele.

For det andet er det uklart, hvor store de reelle gevinster vil være ved hver enkelt del.

Endelig er det usikkert, hvornår gevinsterne vil komme - da de fleste store projekter ender med enten at blive forsinkede eller amputerede.

Hvis du gerne vil finde de enkle løsninger, som med mindst mulig indsats vil give de største gevinster - skal du vende den praktiske del af processen på hovedet.

Det betyder, at du skal inddrage medarbejderne i at finde løsningerne. Det er dem, som ved, hvad der forhindrer os i at gøre tingene endnu bedre i dag - og hvor lidt der nogen gange skal til for at skabe en stor forbedring. Og det er også dem, som ved, hvorfor nogle af de løsninger, som ser rigtige ud på papiret, ikke vil virke i praksis.

På Benelizer® Ideation Workshop har vi en gennemprøvet proces, som sikrer, at medarbejderne omsætter deres viden til enkle og realiserbare løsninger, som vil have en betydelig effekt på det mål, ledelsen har sat. Det betyder, at du får fremrykket gevinsterne og markant øger sandsynligheden for, at I kommer i mål.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

ideer projekter kvalificering prioritering
Prioritering
Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag

5

Når du har brug for løsninger, som ingen har tænkt på før

web-meeting-group-related
Benelizer® Innovation Workshop
Find nye veje og måder at gøre tingene på
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Forbedring af kundeservice i et konkurrencepræget marked
Sådan finder I gode løsninger - selv uden den gode stemning
Sådan udnytter du medarbejdernes viden til at få nye ideer
Sådan får du alle til at byde ind med gode ideer
Sådan sikrer I, at I får valgt de bedste ideer
B
B