...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
APP
i
Applikationseksempler
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Onboarding
Integrationer
Funktioner og priser
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sikring af forretningsværdien af multimillion-euro ERP-investering

Besparelser og øget sandsynlighed for gevinstrealisering.
Kunde

Forsikring

Udfordring

Kunden var i den endelige udviklingsfase af en ny global, multimillion-euro ERP-løsning. Kunden var bekymret for, at de fremtidige slutbrugere var demotiverede og ikke længere deltog i feedback-sessioner vedrørende workflows, skærmlayouts og funktioner. Dette udgjorde en betydelig risiko for, at den kommende release ikke ville imødekomme forretningsbehovene og generere den forventede værdi samt at virksomheden ville blive ramt af store omkostninger til rettelser efter release. På grund af begrænsninger relateret til eksterne leverandører kunne løsningen ikke ændre projektorganisationen, introducere ny governance eller på nogen måde sætte projektet på pause eller forsinke det.

Løsning

Løsningen var at skifte fra en kommentarbaseret til en kriteriebaseret feedbackmodel. Teamet havde anvendt en traditionel kommentarbaseret tilgang, hvor slutbrugerne blev præsenteret for nye funktioner og bedt om at give kommentarer. I begyndelsen af projektet deltog slutbrugerne aktivt og gav mange kommentarer. Men de fleste af disse kommentarer viste sig at være ikke-kritiske og blev aldrig anvendt. Som følge konkluderede udviklerne, at slutbrugerindsigter var ubetydelige, og slutbrugerne oplevede, at deres input ikke blev værdsat.

For at imødegå denne udfordring implementerede kunden en kriteriebaseret feedbackmodel. Fremadrettet blev slutbrugerne bedt om at vurdere kriterier relateret til daglig brug og værdi af nye worksflows, skærmlayouts og funktioner. Dette muliggjorde præcis feedback fra slutbrugerne, som viste sig at være nyttig og nem at behandle og prioritere for udviklerne. Det resulterede i, at der blev indsamlet og anvendt en større mængde kritisk feedback til at forbedre løsningen inden release. Desuden skabte den nye feedback model transparens og bedre forventningsafstemning mellem udviklingsteams, slutbrugere, projektledere og forretningsledere.

Fordele

Besparelser gennem tidlig indgriben.

Øget sandsynlighed for gevinstrealisering for den nye ERP-løsning.

Forbedret samarbejde og transparens.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Engager dine stakeholders

stakeholder management
Stakeholder engagement
Få brugbar feedback fra dine stakeholders

5

Sådan får du brugbar feedback

web-woman-conference-related
Kriteriebaseret feedback
Lær at tage kontrol over feedbackprocessen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Sådan sikrer du dig brugbar feedback
Sådan engagerer du dine stakeholders i at give feedback
B
B