...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
APP
i
Applikationseksempler
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Onboarding
Integrationer
Funktioner og priser
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan vælger I de bedste forslag, ideer og projekter

Hør, hvordan I undgår at spilde tid på de forkerte projekter.
Kender I det? I bruger oceaner af tid på at undersøge, dokumentere og diskutere forslag og idéer til projekter, der alligevel aldrig bliver til noget... eller som slet ikke er vigtige lige nu. Samtidig virker ledelsen langfra enig eller overbevist om, at det er de bedste og vigtigste idéer, der bliver valgt.

Med Benelizer® Cloud kan du effektivisere kvalificeringsprocessen og øge sikkerheden for, at I bruger kræfterne på de forslag, som med størst sandsynlighed vil skabe mest værdi.

Når du har registreret en projektidé i systemet, sendes den automatisk til de personer, som du ønsker skal kvalificere ideen.

De modtager en e-mail med et link til en online-app, hvor de kvalificerer ideen ud fra et sæt af kriterier, som kan vurderes på en skala. Det gør det nemt at svare og sikrer samtidig valide vurderinger, som let kan sammenlignes på tværs af projektideer.

Resultatet af vurderingerne vises på det interaktive Score-kort, hvor ideerne automatisk bliver placeret ud fra forventet værdi og realiserbarhed. Ideerne i det grønne område har både høj forventet værdi og realiserbarhed. Det er dem, I skal fokusere på. Ideerne i det røde område, behøver I ikke bruge flere kræfter på.

Benelizer® Cloud sikrer med andre ord, at I på en enkel måde får valgt de bedste forslag og ideer.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

ideer projekter kvalificering prioritering
Prioritering
Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag

5

Vær sikker på, at I bruger ressourcerne optimalt

workshop prioritering
Prioritization
Fokuser på det vigtigste

5

Når du har brug for løsninger, som ingen har tænkt på før

web-meeting-group-related
Innovation
Find nye veje og måder at gøre tingene på
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Forbedring af kundeservice i et konkurrencepræget marked
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
Sådan sikrer I, at I får valgt de bedste ideer
B
B