...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Når I vil skabe klarhed over retningen

Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
S

Fælles billede

S

Robust format

S

Fokuser indsatsen

Workshop | Transformation / Strategy Execution

Skab alignment om strategieksekveringen

Benelizer® Strategy Execution Workshop er et effektivt, struktureret og robust format til at skabe fælles fodslag om retningen og indsatsen for virksomheden eller et forretningsområde. Ingen virksomhed har ubegrænsede ressourcer, og med Benelizer® Strategy Execution Workshop sikrer I, at I fokuserer på det kritiske.
Forløb
strategi eksekvering workshop

1 | Fremtidsscenarier (Hvorfor)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne de udefrakommende krav, trends eller forandringer, som i den kommende periode vil have betydning for virksomheden.

Alle deltagerne scorer individuelt og uafhængigt indvirkning og sandsynlighed for hvert enkelt fremtidsscenarie.

Første del af workshoppen konkluderer med en mapping af de fremtidsscenarier, som med størst sandsynlighed vil have størst indvirkning på virksomheden.

1 | Fremtidsscenarier (Hvorfor)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne de udefrakommende krav, trends eller forandringer, som i den kommende periode vil have betydning for virksomheden.

Alle deltagerne scorer individuelt og uafhængigt indvirkning og sandsynlighed for hvert enkelt fremtidsscenarie.

Første del af workshoppen konkluderer med en mapping af de fremtidsscenarier, som med størst sandsynlighed vil have størst indvirkning på virksomheden.

strategi eksekvering workshop

2 | Fokusområder (Hvad)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne, hvad virksomheden skal være særligt god til, hvad der skal kendetegne virksomheden, og hvordan virksomheden skal skille sig ud fra de øvrige spillere i markedet.

Alle deltagerne scorer individuelt og uafhængigt konkurrenceværdi og nuværende performance for hvert enkelt kendetegn eller kompetence.

Anden del af workshoppen konkluderer med en mapping af de egenskaber, virksomheden skal fokusere på for at forbedre sin konkurrenceevne mest muligt.

strategi eksekvering workshop

2 | Fokusområder (Hvad)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne, hvad virksomheden skal være særligt god til, hvad der skal kendetegne virksomheden, og hvordan virksomheden skal skille sig ud fra de øvrige spillere i markedet.

Alle deltagerne scorer individuelt og uafhængigt konkurrenceværdi og nuværende performance for hvert enkelt kendetegn eller kompetence.

Anden del af workshoppen konkluderer med en mapping af de egenskaber, virksomheden skal fokusere på for at forbedre sin konkurrenceevne mest muligt.

strategi eksekvering workshop
strategi eksekvering workshop

3 | Eksekveringskort (Hvordan)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne, hvilke igangværende projekter, der findes i virksomheden og hvilket ovenstående fokusområde, de understøtter.

De projekter, som understøtter områder med høj konkurrenceværdi og hvor virksomheden i dag performer utilfredsstillende, er de projekter, som virksomheden ikke må miste grebet om.

De projekter, som understøtter områder med lav konkurrenceværdi skal standes eller sættes på pause, da ressourcerne ikke er ubegrænsede.
Desuden bliver det identificeret, hvilke fokusområder, der mangler understøttende tiltag (Execution GAP).

For de kritiske, igangværende projekter scorer deltagerne individuelt og uafhængigt sundhedstilstanden og fremdriften for hvert enkelt projekt.

Tredje del af workshoppen konkluderer med et kort over de kritiske projekter, der skal tilføres opmærksomhed og resssourcer for at øge sandsynligheden for, at virksomheden udvikler sig i den ønskede retning og når sine strategiske mål.

3 | Eksekveringskort (Hvordan)

Efter en fast skabelon fremlægger deltagerne, hvilke igangværende projekter, der findes i virksomheden og hvilket ovenstående fokusområde, de understøtter.

De projekter, som understøtter områder med høj konkurrenceværdi og hvor virksomheden i dag performer utilfredsstillende, er de projekter, som virksomheden ikke må miste grebet om.

De projekter, som understøtter områder med lav konkurrenceværdi skal standes eller sættes på pause, da ressourcerne ikke er ubegrænsede.
Desuden bliver det identificeret, hvilke fokusområder, der mangler understøttende tiltag (Execution GAP).

For de kritiske, igangværende projekter scorer deltagerne individuelt og uafhængigt sundhedstilstanden og fremdriften for hvert enkelt projekt.

Tredje del af workshoppen konkluderer med et kort over de kritiske projekter, der skal tilføres opmærksomhed og resssourcer for at øge sandsynligheden for, at virksomheden udvikler sig i den ønskede retning og når sine strategiske mål.

strategi eksekvering workshop
Thomas Øiseth Munkholm
Ejer, Weibel Scientific
#
Benelizer har ført os sikkert og effektivt gennem processen med at kvalificere vores initiativer og skabe alignment i ledergruppen.

Vores samarbejde med Benelizer har tilført energi og fokus på vores ledermøder. Takket være Benelizers metode, fokuserer vi på relevante problemer på en struktureret måde, hvilket fører til både klarhed og velafstemte beslutninger.

Jeg anbefaler Benelizer til enhver virksomhed, der ønsker at sætte tempoet op - og vinde!
Gevinster
Sikrer, at I bruger ressourcerne optimalt.
Sikrer en sammenhæng mellem mål og tiltag.
Tydeligt, hvilke projekter, der skal standses eller tilføres opmærksomhed og ressourcer.
Tydeligt, hvilke mål, der ikke er understøttet af tiltag.
Fordele
Kort og effektivt format uden lange PowerPoint-præsentationer.
Aktivering af den samlede gruppes viden.
Skalérbart format muligggør inddragelsen af mange deltagere.
Klare kriterier for, hvilke områder, der bør fokuseres på.
I får resultaterne på stedet.
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
6 timer ekskl. pauser
Antal deltagere:
Aftales
Afvikling:
Virtuelt eller On site
Målgruppe
Benelizer® Strategy Execution Workshop er målrettet ledergrupper eller business units, der skal samles om en strategi, retning, indsats- eller fokusområder.
Tilpasningsmuligheder
Mulighed for at inddrage flere personer i scoringen vha Benelizer® App efter aftale.
Benelizer® Strategy Execution Workshop kan afvikles virtuelt efter aftale.
Benelizer® Strategy Execution Workshop kan afvikles over en eller flere gange afhængigt af deltagerantal.
De 3 trin udgør en fast rækkefølge, dog kan antal trin aftales.
Såfremt workshoppen konkluderer et GAP mellem kritiske fokusområder og igangværende tiltag, kan Benelizer® Strategy Execution Workshop suppleres af Benelizer® Ideation Workshop.
Priser
fra 90.000 DKK
Facilitator
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Vores kunder
C
C
B
B
Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
Relaterede produkter og services
C
C

5

Vær sikker på, at I bruger ressourcerne optimalt

workshop prioritering
Prioritization
Fokuser på det vigtigste

5

Når du har brug for løsninger, som ingen har tænkt på før

web-meeting-group-related
Innovation
Find nye veje og måder at gøre tingene på

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Transformation og Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Strategisk alignment i topledelsen
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
B
B
Få mere information om mulighederne
Send mig mere info