...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Projektledelse
Porteføljestyring
Stakeholder management
Risikoovervågning
Idehåndtering
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
8 fordele ved Benelizer® Cloud
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Prøv gratis i 14 dage
Beregn din business case
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Unikke konsulentløsninger
Workshops
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Ideation Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Strategisk alignment i topledelsen

Vedvarende fokus og momentum.
Kunde

Ingeniørvidenskab og teknologi

Udfordring

For at udnytte store markedsmuligheder skulle kunden transformere organisationens måde at arbejde på. Strategien krævede, at topledelsen koordinerede indsatsen på nye måder på tværs af funktioner, der tidligere havde opereret som uafhængige enheder. Da den nuværende forretning var meget profitabel og nødvendig for at finansiere væksten, skulle den nye og gamle måde at arbejde på eksistere side om side i en overgangsperiode. Dette medførte en betydelig risiko for, at de strategiske mål ville miste fokus til fordel for kortsigtede muligheder og beslutninger.

Løsning

Kunden implementerede Benelizer® Cloud for at muliggøre effektiv og koordineret beslutningstagning i topledelsen. Derudover engagerede løsningen organisationen ved at visualisere den nye strategi og invitere vigtige interessenter til at give regelmæssig feedback. Kunden var i stand til at opbygge momentum og fastholde fokus på den nye strategi ved regelmæssigt at samle topledelsen om det fælles Score Map. Vigtige indsigter for hvert initiativ blev anvendt til at fjerne forhindringer og støtte organisationen.

Fordele

Forbedret alignment og beslutningstagning takket være det neutrale og faktuelle Score Map.

Vedvarende fokus og momentum på trods af talrige ændringer og kortsigtede interesser.

Tydelige signaler og ensartet kommunikation fra topledelsen til medarbejderne.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen

5

Når I vil skabe klarhed over retningen

strategi eksekvering workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Skab alignment om strategieksekveringen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Udryddelse af bureaukrati i strategieksekvering
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Fælles overblik over 100+ decentrale initiativer
B
B