...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
APP
i
Applikationseksempler
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Onboarding
Integrationer
Funktioner og priser
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Strategisk alignment i topledelsen

Vedvarende fokus og momentum.
Kunde

Ingeniørvidenskab og teknologi

Udfordring

For at udnytte store markedsmuligheder skulle kunden transformere organisationens måde at arbejde på. Strategien krævede, at topledelsen koordinerede indsatsen på nye måder på tværs af funktioner, der tidligere havde opereret som uafhængige enheder. Da den nuværende forretning var meget profitabel og nødvendig for at finansiere væksten, skulle den nye og gamle måde at arbejde på eksistere side om side i en overgangsperiode. Dette medførte en betydelig risiko for, at de strategiske mål ville miste fokus til fordel for kortsigtede muligheder og beslutninger.

Løsning

Kunden implementerede Benelizer® Cloud for at muliggøre effektiv og koordineret beslutningstagning i topledelsen. Derudover engagerede løsningen organisationen ved at visualisere den nye strategi og invitere vigtige interessenter til at give regelmæssig feedback. Kunden var i stand til at opbygge momentum og fastholde fokus på den nye strategi ved regelmæssigt at samle topledelsen om det fælles Score Map. Vigtige indsigter for hvert initiativ blev anvendt til at fjerne forhindringer og støtte organisationen.

Fordele

Forbedret alignment og beslutningstagning takket være det neutrale og faktuelle Score Map.

Vedvarende fokus og momentum på trods af talrige ændringer og kortsigtede interesser.

Tydelige signaler og ensartet kommunikation fra topledelsen til medarbejderne.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Transformation og Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen

5

Når I vil skabe klarhed over retningen

strategi eksekvering workshop
Transformation / Strategy Execution
Skab alignment om strategieksekveringen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Udryddelse af bureaukrati i strategieksekvering
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Fælles overblik over 100+ decentrale initiativer
B
B