...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Projektledelse
Porteføljestyring
Stakeholder management
Risikoovervågning
Idehåndtering
Strategieksekvering
Generel information
8 fordele ved Benelizer® Cloud
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Prøv gratis i 14 dage
Beregn din business case
Hjælpevideoer
Consulting
i
Workshops
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Ideation Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan gør du projekter eksekverbare

Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
S

Minimerer scope

S

Sikrer fremdrift

S

Øger tydelighed

Master Class | Master Class i projektforenkling

Lær at afgrænse jeres tiltag, så I kun arbejder på det, som skaber værdi

På denne Master Class lærer deltagerne at forenkle og afgrænse deres projekter, så de kun arbejder på det, som vil skabe værdi. Metoderne sikrer også, at I kommer effektivt fra start med jeres projekter, og ikke bliver afsporet undervejs.
Moduler
w
1 | Gevinstoptimering af scope
Modulet giver deltagerne en effektiv model og metode til at minimere indsatsen og maksimere udbyttet af jeres tiltag og projekter. Det betyder, at I hurtigere kan høste gevinster, da I kun arbejder på det scope, som vil skabe værdi.
Deltagerne lærer:
E
At definere de forretningsmæssige mål, som et projekt skal bidrage til.
E
At prioritere værdibaseret, så projektet bliver skåret til og kun indeholder de dele, som er afgørende for at realisere gevinsterne.
w
2 | Tydelig projektbeskrivelse
Modulet giver deltagerne en enkel skabelon og metode til at lave en tydelig og formålsdrevet projektbeskrivelse, der kan forhindre scope creep og holde projektet og interessenterne på sporet, når projektet eksekveres.
Deltagerne lærer:
E
At beskrive et projekt entydigt, for at undgå scope creep, mangler og misforståelser.
w
3 | Planlægning under usikkerhed
Modulet giver deltagerne enkle værktøjer til realistisk planlægning, god forventningsafstemning og fremdrift i projekter - også når der er lav sigtbarhed og høj usikkerhed om løsningerne og ressourcerne fra start.
Deltagerne lærer:
E
At lægge en "logisk projektplan", der sikrer, at der produceres noget værdifuldt, samtidig med, at relevante usikkerheder løbende bliver nedbragt.
E
At bryde projektplanen ned i konkrete og afgrænsede opgaver, som kan ”timeboxes” og indpasses i hverdagen.
E
Enkle metoder til at lave realistiske estimater af tidsforbrug.
Covid-19
Kan afvikles virtuelt eller fysisk med god afstand.
Mikrodosering til en travl hverdag
Denne Master Class er tilrettelagt efter Benelizers princip om “mikrodosering”, hvor deltagerne på kort tid får præcis de værktøjer, som vil have størst effekt på udfordringen. Det gør det muligt at indpasse og indoptage træningen, når der er allermest brug for den.
C
C
Peder Andersen
Regional Director, Daloon A/S
#
Balancen mellem drift og udvikling kan være svær. Vi havde et ønske om at kunne eksekvere flere projekter, uden det gik ud over driften.

Benelizer har lært os at gevinstoptimere vores projekter og givet os nogle enkle og effektive værktøjer, som gør, at vi nu gennemfører flere vigtige projekter. Vi er blevet meget skarpere, har fået et bedre overblik, og det er blevet mere motiverende at arbejde med projekter.

Jeg har været rigtig glad for samarbejdet og Benelizer har været gode til at tilpasse løsningerne og indsatsen til vores virkelighed. Vi ville aldrig være nået så langt uden Benelizer.
Birgit Michelsen
VP Technology & Innovation, Deerland
#
Benelizer har lært os at fokusere på gevinsterne og gøre vores projekter mindre og lettere at gennemføre. Vores projektledere har fået nogle enkle værktøjer, som gør det let at afgrænse projekterne, så det er tydeligt, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med.
B
B
Gevinster
Mindre projekter
Minimerer risikoen for scope creep
Sikrer fremdrift
Øget tydelighed
Fordele
Kort og effektivt format
I kan anvende, det I lærer, til alle typer af tiltag og projekter
Alle redskaber virker uafhængigt af projektmodeller og governancestruktur
Projektledere, projektejere, ledere og stakeholders kan deltage sammen
Kræver ingen forudgående viden
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
2 timer per modul
Antal deltagere:
Ubegrænset
Afvikling:
Virtuelt eller on location
Deltagere
Denne Master Class er målrettet projektansvarlige, herunder projektledere, projektejere, projektsponsorer og projektdeltagere.
Denne Master Class er særligt værdifuld for:
E
Strategiske projekter, forandringstiltag, eller andre initiativer, hvor der ikke er fuld klarhed over løsninger og ressourcer
E
Driftsorganisationer, der ikke har en særskilt projektorganisation og projektressourcer
E
Virksomheder og projektteams, der ønsker at blive bedre til at gøre projekter mindre
Tilpasningsmuligheder
De 3 moduler kan tages samlet eller enkeltvis efter behov.
Indhold og eksempler på denne Master Class kan tilpasses virksomheden og deltagernes aktuelle udfordringer og projekttyper.
Priser
Grundpris for afvikling af 1 modul:
On location: 8.000 DKK
Virtuelt: 4.000 DKK
Deltagerpris per modul:
E
Deltager # 1 – 20: 1.500 DKK/person
E
Deltager # 21 – 100: 1.000 DKK/person
E
Deltager # 101 – : 500 DKK/person
E
Deltagerprisen udregnes ud fra det samlede antal tilmeldte til et modul uanset hvor mange afviklinger, deltagerne er fordelt på.
Hvem underviser?
Lise Balstrup har en stærk track record inden for ledelse, udvikling og projektstyring. Lise er uddannet kemiingeniør fra DTU.
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Tilfredse kunder
C
C
B
B
Spørgsmål og svar
]
Hvilke fordele er der sammenlignet med kursus i projektmodel?
Benelizer® Master Class i projektforenklingKursus i projektmodel
Kalendertid inden anvendelse i praksis

Kort

Vi arbejder på jeres egne projekter og cases, så I allerede er godt i gang, inden I går hjem.

Usikker

Potentiel lang tid inden projektet og organisationen er tilpasset modellen.

Krav til organisation

Lav

Alle redskaber virker uafhængigt af jeres øvrige processer og governancestruktur.

Høj

Ofte er effekt betinget af, at organisationen indoptager særlige processer.

Projekttyper

Alle projekttyper

I kan anvende, det I lærer, til alle typer af tiltag og projekter – også når I skal lykkes med noget, som aldrig er prøvet før.

Projekter med lav usikkerhed

Ofte er modellen baseret på velkendte projekter med høj forudsigelighed og lav usikkerhed.

Deltagere

Fælles

Indholdet er tilrettelagt, så projektledere, projektejere, ledere og interessenter samles om at skære projekterne til.

Opdelt

Ofte er undervisningen opdelt for fx projektledere og projektsponsorer med fokus på deres adskilte roller og ansvar.

Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
Andre har også set på disse produkter
C
C

5

Sådan får du brugbar feedback

web-man-group-related
Master Class i kriteriebaseret feedback
Lær at tage kontrol over feedbackprocessen

5

Når du vil være sikker på at komme i mål

workshop projekt operationalisering
Benelizer® Operationalization Workshop
Maksimer gevinsterne af dit projekt

5

Skab klarhed og fremdrift

projekt ledelse
Projektledelse
Få et automatisk overblik over dit projekts sundhed
B
B
Anbefalede insights
C
C
B
B
Få et uforpligtende tilbud
Beregn din pris for denne master class
Beregn din pris her