...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Risikoovervågning
Prioritering
Porteføljestyring
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
5 fordele ved Benelizer® Cloud
API integration
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Se demoversion
Tag business case test
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Management consulting
Unik metodik
Workshops
Benelizer® Innovation Workshop
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Fælles overblik over 100+ decentrale initiativer

Mindre "storytelling" og mere konstruktiv beslutningstagning.
Kunde

Rådgivning og udvikling

Udfordring

For at etablere transparens og monitorere fremdrift havde kunden brug for et fælles overblik over 100+ lokale strategiske initiativer over hele verden. Hver organisatorisk enhed var ansvarlig for at definere og udføre initiativer, der understøttede strategien. Ledelsen ønskede at fastholde det lokaleejerskab og øge den tværorganisatoriske læring. På grund af organisationens decentrale karakter kunne løsningen ikke introducere procedurer eller krav, der ville være vanskelige at håndhæve.

Løsning

Kunden implementerede Benelizer® Cloud for at vedligeholde et transparent og indsigtsfuldt overblik over alle initiativer. Den tidligere proces med at samle forskelligartede, unøjagtige og tekstbaserede rapporter blev erstattet af præcis feedback fra lokale ledere baseret på en række kriterier relateret til strategisk værdi og eksekvering. Dette afdækkede hurtigt vigtige indsigter og faciliterede ledelsesbeslutninger om prioritering, afgrænsning og ressourceallokering.

Fordele

Nem involvering af hundredvis af medarbejdere på tværs af forskellige tidszoner.

Klart overblik over potentielle handlinger, der vil fremskynde eksekveringen og øge sandsynligheden for succes.

Mindre "storytelling" og mere konstruktiv beslutningstagning.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen

5

Sådan får du brugbar feedback

web-woman-conference-related
Master Class i kriteriebaseret feedback
Lær at tage kontrol over feedbackprocessen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Udryddelse af bureaukrati i strategieksekvering
Strategisk alignment i topledelsen
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Sådan sikrer du dig brugbar feedback
B
B