Opfang risici, forandringer og

uforudsete forhindringer så tidligt som muligt

Benelizer® Risk Monitor

Få et risikooverblik i realtid baseret på indsigter fra alle relevante medarbejdere

Benelizer® Risk Monitor er en effektiv løsning til automatisk at opsamle kritiske indsigter fra de medarbejdere, som er de første og bedste til at opdage risici, forandringer og uforudsete forhindringer.

Med Benelizer® Risk Monitor har du altid et validt og opdateret kort, som viser, hvad I bør reagere på nu, hvis I vil undgå tab, forsinkelser og fejl. Du kan fx bruge Benelizer® Risk Monitor til at være på forkant med:

 • Ændringer i markeds- og konkurrencevilkår
 • Risici på igangværende projekter og tiltag
 • Early warnings på kritiske accounts og kundeforhold
 • Kritiske og uforudsete påvirkninger udefra
 • Kommende flaskehalse i ressourcer og kompetencer
 • “Value at risk” for portefølje af tiltag eller investeringer
 • Potentielle forsinkelser og fejl i leverancer

Sådan virker det

Garanti for resultater

Du får et opdateret og validt overblik over, hvilke risici, forandringer og udfordringer, som er vigtigst at reagere på. Det kan vi garantere, fordi:

De medarbejdere, som er tættest på virkeligheden og har størst indsigt i de konkrete risikoparametre, deltager i den løbende vurdering. Det sikrer, at alle relevante indsigter bliver opfanget.

Kriterierne for vurderingen er tydelige. Det fjerner støj og gør det muligt for jer at opdage risici, forandringer og forhindringer tidligt og hurtigt.

Alle parametre bliver vurderet uafhængigt og individuelt af de relevante medarbejdere. Det sikrer, at det ikke er stemningen i lokalet eller den, der taler først eller mest, som afgør om I detekterer en kritisk risiko.

Processen er automatiseret, så spørgsmål automatisk bliver udsendt, svar indsamlet og dashboards genereret. Det sikrer, at risikooverblikket bliver vedligeholdt og altid viser et aktuelt billede. Og så kan I bruge tiden på at mitigere risici i stedet.

ipad-office

Fordele ved Benelizer® Risk Monitor

 • Opdateret kort, som altid viser, hvad I skal reagere på
 • Effektivt, da indsamling og generering af overblik sker automatisk
 • Let for medarbejderne at bidrage, da de kan svare på få minutter via app
 • Fuldt skalerbart til alle forretningsområder og typer af tiltag
 • Let at tilpasse parametre og spørgsmål
 • Let at tage i brug, da det er uafhængigt af øvrige processer
 • Høj validitet, da det er baseret på indsigter fra de personer, som først og bedst opdager ændringer

Spørgsmål og svar

Hvilke fordele er der sammenlignet med traditionel risikostyring?

Benelizer® Risk Monitor Traditionel risikostyring
Hastighed
Høj

Automatiseret puls sikrer, at du altid har et opdateret billede med et lavt tidsforbrug.

Lav

Ofte tidskrævende proces med lav opdateringsfrekvens.

Validitet
Høj

Baseret på aktuel og konkret viden fra de medarbejdere, som har størst og først indsigt.

Usikker

Ofte baseret på overordnede vurderinger foretaget af få personer.

Præcision
Høj

Let at afdække og reagere på lokale og specifikke risici uden at miste overblikket.

Lav

Ofte baseret på summariske vurderinger, hvor det kun er muligt at reagere på overordnede risici.

Pris
Skalérbar

Da de fleste processer er automatiserede og deltagerne kun bruger få minutter på at afgive deres vurdering, kan løsningen nemt skaleres.

Proportionel

Pris og tidsforbrug til indsamling og processering stiger typisk markant, når du vil øge præcisionen eller omfanget af din risikovurdering.

Hvor har det været anvendt og skabt resultater?

Benelizer® Risk Monitor har blandt andet været anvendt til:

 • Anlægsprojekter for at forhindre rework og dagbøder
 • Markedsovervågning for at opfange ændringer i konkurrencevilkår
 • Udviklingsprojekter for at opfange ændringer i commitment hos kunder og samarbejdspartnere
 • Forandringsprocesser for at opfange flaskehalse og misforståelser
 • Investeringsportefølje for at vurdere “value at risk”
 • IT-projekter for at opfange implementeringsudfordringer
 • Interne tiltag for at opfange manglende stakeholder buy-in
 • Tværgående projekter for at opfange pludseligt opståede forhindringer og påvirkninger udefra
 • Projekter og tiltag med lav sigtbarhed for at sikre “early warnings”

Kan vi anvende vores egne risikoparametre?

JA!

Parametre og spørgerammer er fuldt konfigurerbare. I kan derfor let benytte de parametre, som I allerede arbejder med. Vi hjælper naturligvis også gerne med at udvikle en spørgeramme, som passer til præcis jeres krav, tiltag og udfordringer.

Er cloud-løsningen sikker?

JA!

Alle Benelizers cloud-løsninger hostes i døgnovervågede ISAE3402 certificerede datacentre i Danmark:

 • 100% redundant infrastruktur
 • WMware med N+1 redundans
 • Cisco ASAv10 firewall
 • UPS anlæg og dieselgeneratorer
 • ISA3402 type II revisionserklæring
 • Tyverisikring
 • Geografisk adskilte lokationer
 • Separat og sikret database til hver kunde

Automatisk backup:

 • Backup hver time af de seneste 14 dage
 • Daglig backup af de seneste 31 dage
 • Månedlig backup af de seneste 11 mdr.

Er der styr på GDPR?

JA!

Der opbevares ingen personfølsomme data i Benelizers cloud-løsninger.

Læs mere om GPPR og vores Security Governance her

Udvalgte kunder

Få yderligere oplysninger eller en uforpligtende demo

Udfyld formularen, hvis du vil kontaktes eller ønsker en uforpligtende demo af Benelizer® Risk Monitor.

Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til os på 36 99 12 26.

captcha