...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Risikoovervågning
Prioritering
Porteføljestyring
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
5 fordele ved Benelizer® Cloud
API integration
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Se demoversion
Tag business case test
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Management consulting
Unik metodik
Workshops
Benelizer® Innovation Workshop
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Vær sikker på, at I bruger ressourcerne optimalt

Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
S

Fælles overblik

S

Frigiver timer

S

Effektivt format

Workshop | Benelizer® Prioritization Workshop

Fokuser på det vigtigste

Benelizer® Prioritization Workshop er en robust og effektiv metode til at prioritere opgaver eller projekter. Metoden giver jer på kort tid et overblik over, hvilke opgaver og projekter, som I skal fokusere på, og hvilke, I bør sætte på pause eller standse.
Forløb
web-diverse-group-step

1 | Gennemgang af opgaver / projekter

Deltagerne gennemgår efter et fast format de opgaver eller projekter, som skal prioriteres.

1 | Gennemgang af opgaver / projekter

Deltagerne gennemgår efter et fast format de opgaver eller projekter, som skal prioriteres.

web-diverse-group-step

2 | Systematisk vurdering

Deltagerne scorer systematisk alle opgaver eller projekter ud fra et sæt af forudbestemte kriterier for værdi og realiserbarhed (eller urgency).

workshop prioritering

2 | Systematisk vurdering

Deltagerne scorer systematisk alle opgaver eller projekter ud fra et sæt af forudbestemte kriterier for værdi og realiserbarhed (eller urgency).

workshop prioritering
workshop prioritering

3 | Prioriteringskort

Efter scoringen vil alle opgaver eller projekter være placeret på Benelizer® Scorekort og det vil være tydeligt, hvilke opgaver eller projekter, I ikke må miste grebet om og hvilke, I bør nedprioritere.

3 | Prioriteringskort

Efter scoringen vil alle opgaver eller projekter være placeret på Benelizer® Scorekort og det vil være tydeligt, hvilke opgaver eller projekter, I ikke må miste grebet om og hvilke, I bør nedprioritere.

workshop prioritering
C
C
Lars Vesterløkke
Adm. direktør, chefredaktør, Ritzau
#
Projekter har det med at vokse, og det er også meget let at finde på nye projekter. Og jo flere, der inddrages, desto større er risikoen. Derfor er det vigtigt at have et fælles sprog, der kan sikre begrænsning og god prioritering af ressourcerne, selv om mange inddrages.

Det har vi kunne indføre på ganske kort tid i Ritzau, fordi tankegang og metode er så enkel og kommunikationen meget klar. Det var let at forstå, indlysende rigtigt, og alle var derfor med lige med det samme.
Henrik Nielsen
Executive Vice President, Northern Europe, DSV
#
Tak for jeres kurser, som har givet anledning til mange gode snakke i vores organisation. Jeg tror aldrig vi glemmer de vigtigste pointer.
Poul Lund Christensen
Adm. direktør, GTS Nordic
#
Benelizer har skabt klarhed og hurtigt identificeret de områder, vi skal fokusere på, for at nå vores mål. Det har sparet os for mange timers arbejde og betyder, at vi kan arbejde effektivt med vores tiltag.
B
B
Gevinster
Identificerer ikke-værdiskabende opgaver/projekter
Frigiver timer i organisationen
Skaber fælles billede af prioritering
Fordele
Kort og effektivt format.
I får resultaterne på stedet.
Metoden og modellen kan efterfølgende anvendes til løbende prioritering af fx backlog, opgave-flow og idebank.
Kræver ingen forudgående forberedelse.
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
3 timer ekskl. pauser
Antal deltagere:
Op til 12
Afvikling:
Virtuelt eller On site
Målgruppe
Benelizer® Prioritization Workshop kan anvendes af afdelinger, ledergrupper og projektteams til fx at "rydde op" i backlogs, gøre plads til akutte opgaver og anvende ressourcer optimalt.
Tilpasningsmuligheder
Benelizer® Prioritization Workshop kan tilpasses forskellige typer af opgaver og projekter.
Mulighed for at inddrage flere personer i scoringen vha Benelizer® App efter aftale.
Benelizer® Prioritization Workshop kan afvikles virtuelt efter aftale.
Priser
fra 30.000 DKK
Facilitator
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Christina Bendixen Andersen har arbejdet med forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring siden 2003. Christina er uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS.
Vores kunder
C
C
B
B
Spørgsmål og svar
]
Hvilke fordele er der sammenlignet med konsulentrapport?
Benelizer® Prioritization WorkshopKonsulentrapport
Effektivitet

Høj

Benelizer® Prioritization Workshop afvikles på en halv dag, kræver ingen forberedelse fra deltagerne, og ingen efterfølgende processering, drøftelse, eller prioritering. Resultaterne er klar, når vi går.

Lav

En konsulentrapport kan tage mange kalenderuger at udarbejde og kræver ofte et højt informationsniveau fra virksomhed til konsulent. Rapporten vil ofte afdække "muligheder" og ikke levere en prioriteret liste. Derfor vil en konsulentrapport ofte skulle følges op af flere interne drøftelser, møder og forhandlinger.

Ejerskab

Højt

De medarbejdere, der kender mest til projekterne/opgaverne og er berørt af prioriteringen, deltager på workshoppen og i prioriteringen. Det betyder, at de medarbejdere, som har den største indsigt sammen danner et fælles billede af til- og fravalg.

Lavt

En konsulentrapport vil ofte bygge på lokale undersøgelser, som konsolideres i en rapport. Medarbejderne vil ofte ikke kunne genkende de samlede observationer eller forstå de samlede anbefalinger. Derfor vil de endelige til- og fravalg ikke altid virke logiske eller rimelige for de medarbejdere, der er berørt af prioriteringen.

Relevans

Høj

Prioriteringen foretages systematisk på baggrund af fastlagde kriterier. Benelizers metode neutraliserer interesser og udnytter den samlede viden i virksomheden. Dette sikrer et resultat med høj præcision på kort tid.

Moderat

En konsulentrapport vil være bygget på konsulentens viden, vurderinger og vægtninger - ikke medarbejdernes. Derfor vil anbefalinger og konklusioner ofte være summariske, generelle og læne sig op ad best practice.

Effekt

Hurtig

Resultaterne fra workshoppen kan anvendes direkte til omprioritering af opmærksomhed og opgaver. Det betyder, at I hurtigt får optimeret jeres ressourcer, mindsker spild og bruger kræfterne på det vigtigste.

Langsom

En konsulentrapport vil ofte åbne for flere mulige veje, hvilket betyder flere undersøgelser og at de nødvendige omprioriteringer bliver udskudt. Derfor er der en betydelig risiko for, at der ikke i praksis skiftes fokus.

Pris

Lav

Benelizer® Prioritization Workshop er et velafprøvet og robust format med garanterede resultater til en fast pris.

Høj

Konsulenter er ofte timebaserede.

Book 15 min. med en specialist
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
Relaterede produkter og services
C
C

5

Sådan fjerner du opgaver, som ikke skaber værdi

web-taking-notes-related
Master Class i værdibaseret prioritering
Lær at prioritere, gøre opgaver mindre og holde effektive møder

5

Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

ideer projekter kvalificering prioritering
Prioritering
Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
B
B
Få et uforpligtende tilbud
Beregn din pris for denne workshop
Beregn din pris her