...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan fjerner du opgaver, som ikke skaber værdi

Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
S

Fjerner “pseudo-arbejde”

S

Kortere og færre møder

S

Enkle modeller og redskaber

Master Class | Værdibaseret prioritering

Lær at prioritere, gøre opgaver mindre og holde effektive møder

På denne Master Class lærer deltagerne at gøre opgaver og tiltag så små som muligt, og at udrydde de opgaver og tiltag, som ikke skaber værdi. Deltagerne lærer desuden at holde mere effektive møder ved at sætte beslutninger i centrum. Det sikrer en organisation, hvor der ikke spildes tid på ting, der ikke er vigtige. Der er garanteret effekt første gang en af medarbejdere bruger en af metoderne.
Moduler
w
1 | Værdibaseret prioritering
Modulet giver deltagerne konkrete modeller og redskaber til at prioritere effektivt, gøre opgaver mindre og fjerne ikke-værdiskabende tiltag og aktiviteter.
Deltagerne lærer:
E
Hvordan de kan frigive tid ved at prioritere inden for egen “zone of control”
E
En robust model til “værdibaseret prioritering”, så de hurtigt kan overskue, hvilke opgaver, der bør vælges til og fra
E
At bruge de fire tænkehatte i C-A-R-E modellen (Copy-Alternatives-Reduce-Eliminate), så de kan gøre enhver opgave så lille og eksekverbar som muligt
w
2 | Effektive møder
Modulet giver deltagerne konkrete redskaber til at effektivisere møder og inddrage andre, så man hurtigere og lettere kan træffe velunderbyggede beslutninger.
Deltagerne lærer:
E
At kommunikere tydeligt om formål og gevinster, så møder ikke fører til unødigt ekstraarbejde
E
At holde kortere og bedre møder ved at bruge kriterier som aktivt arbejdsredskab
E
At holde effektive møder, hvor der hurtigere kan træffes bedre beslutninger
Mikrodosering til en travl hverdag
Denne Master Class er tilrettelagt efter Benelizers princip om “mikrodosering”, hvor deltagerne på kort tid får præcis de værktøjer, som vil have størst effekt på udfordringen. Det gør det muligt at indpasse og indoptage træningen, når der er allermest brug for den.
Lars Vesterløkke
Adm. direktør, chefredaktør, Ritzau
#
Projekter har det med at vokse, og det er også meget let at finde på nye projekter. Og jo flere, der inddrages, desto større er risikoen. Derfor er det vigtigt at have et fælles sprog, der kan sikre begrænsning og god prioritering af ressourcerne, selv om mange inddrages.

Det har vi kunne indføre på ganske kort tid i Ritzau, fordi tankegang og metode er så enkel og kommunikationen meget klar. Det var let at forstå, indlysende rigtigt, og alle var derfor med lige med det samme.
Gevinster
Fjerner “pseudo-arbejde” og frigiver timer i organisationen
Gør opgaver mindre og lettere at gennemføre
Skaber fælles billede af prioritering på tværs af afdelinger
Kortere og færre møder
Fordele
Enkle modeller og redskaber
Effekt første gang én person bruger ét af redskaberne
Korte moduler gør det nemt at finde tid
Kan gennemføres over to gange
Kræver ingen forudgående viden
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
2 timer per modul
Antal deltagere:
Ubegrænset
Afvikling:
Virtuelt eller on location
Deltagere
Denne Master Class er målrettet ledere og funktionærer, der har mange konkurrerende hensyn, interessenter og opgaver. Denne Master Class kan gennemføres af en ledergruppe, en afdeling/team eller alle funktionærer samlet.
Tilpasningsmuligheder
Indhold og eksempler på denne Master Class kan tilpasses virksomheden og deltagernes aktuelle udfordringer og opgavetyper.
Priser
Grundpris for afvikling af 1 modul:
On location: 9.600 DKK
Virtuelt: 4.800 DKK
Deltagerpris per modul:
E
Deltager # 1 – 20: 1.800 DKK/person
E
Deltager # 21 – 100: 1.200 DKK/person
E
Deltager # 101 – : 600 DKK/person
E
Deltagerprisen udregnes ud fra det samlede antal tilmeldte til et modul uanset hvor mange afviklinger, deltagerne er fordelt på.
Hvem underviser?
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Vores kunder
C
C
B
B
Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
Relaterede produkter og services
C
C

5

Sådan får du brugbar feedback

web-woman-conference-related
Kriteriebaseret feedback
Lær at tage kontrol over feedbackprocessen

5

Vær sikker på, at I bruger ressourcerne optimalt

workshop prioritering
Prioritization
Fokuser på det vigtigste

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Transformation og Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen

5

Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

ideer projekter kvalificering prioritering
Prioritering
Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
B
B
Få mere information om mulighederne
Send mig mere info