Når du ønsker hurtige

forbedringer af dit salg

Sales Improvement Workshop

Find de forbedringsmuligheder, som har størst effekt på salget og er hurtigst at implementere

Benelizers Sales Improvement Workshop er en effektiv løsning, hvis du fx ønsker at …

 • Fastholde dine kunder i længere tid
 • Øge ordreværdien per kunde
 • Nedbringe churn
 • Øge Life-Time-Value (LTV) af dine kunder
 • Skabe mersalg til eksisterende kunder
 • Øge din markedsandel
 • Forbedre kundeoplevelsen
 • Komme ind på nye markeder

Benelizers Sales Improvement Workshop er en effektiv metode til at identificere og udvælge konkrete løsninger med højt gevinstpotentiale og stor realiserbarhed for din salgsudfordring.

Efter workshoppen har du en prioriteret og vægtet liste med forbedringer, som I hurtigt kan gennemføre.

Sådan foregår det

Benelizer Improvement Workshop
 1. Deltagerne modtager materiale og instrukser fra Benelizer og sender herefter konkrete forslag til forbedringer
 2. Fælles online gennemgang af forslag ud fra Benelizers skabelon for at sikre, at alle forstår gevinster og udfordringer i alle forslag (ca. 1,5 t.)
 3. Deltagerne scorer alle forslag individuelt efter fastlagte kriterier for værdi og realiserbarhed via Benelizers app (ca. 15 minutter)
 4. Fælles online gennemgang af resultater og Benelizers SCORE kort, som viser alle forslag i en matrix ud fra værdi og realiserbarhed, så det er tydeligt, hvilke forslag I bør fokusere på (ca. 1,5 t.)

Garanti for resultater

Du kan forvente, at der fremkommer 10 – 20 relevante forslag, og at 3 – 5 forslag vil score så højt, at I umiddelbart kan implementere dem og høste gevinsterne. Det kan vi garantere, fordi:

Formatet er centreret omkring konkrete handlemuligheder. Det sikrer, at du ikke blot står med flere problemer eller nye spørgsmål.

Forslagene stilles af dem, som har størst indsigt i virksomhedens kunder, kompetencer, processer m.v. Det sikrer, at du ikke står med teoretiske forslag eller uopnåelige idealer.

De personer, som skal have glæde af løsningerne og implementere dem, deltager. Det sikrer opbakning i organisationen, så du slipper for at skulle ”sælge det ind” bagefter.

Kriterierne for scoring og udvælgelse er tydelige. Det fjerner støj og sikrer, at I kan gå direkte videre til implementering af de bedste forslag.

Alle forslag bliver hørt og vurderet ligeværdigt og uafhængigt. Det sikrer høj validitet, og at I ikke overser gode muligheder eller overhører vigtige indsigter.

Fordele ved workshoppen

 • Hurtigt og effektivt format med garanti for løsninger med høj gevinst og realiserbarhed
 • Bred opbakning omkring til- og fravalg af forslag
 • Fungerer med grupper, hvor deltagerne har forskellig baggrund og temperament, da det ikke er diskussionsdrevet
 • Kan afvikles online, så I undgår udgifter til rejser og evt. mødefaciliteter
 • Korte sessioner og minimal forberedelsestid gør det nemt at finde et tidspunkt, hvor alle kan

Spørgsmål og svar

Hvem skal deltage?

Du kan med fordel invitere de medarbejdere, som har kontakt med kunderne eller på anden måde har indflydelse på kundens oplevelse, herunder:

 • Sælgere
 • Account managers
 • Business development managers
 • Kundeservicemedarbejdere
 • Kundesupportere
 • Medarbejdere i interne servicefunktioner og backoffice
 • Kundekonsulenter
 • Operatører, montører og andre, som leverer og implementerer

Kan vi tilkøbe ekstra hjælp til idégenerering?

JA!

I tilfælde hvor deltagerne enten ikke ønsker at forberede sig individuelt eller har brug for hjælp til at identificere og formulere relevante løsningsforslag, tilbydes en målrettet idégenererings-workshop, hvor udfordringen og mulige løsningselementer afdækkes i fællesskab. Dette tager typisk ca. 2 timer og fungerer bedst ved fysisk fremmøde.

Hvilke fordele er der sammenlignet med traditionel brainstorming?

Sales Improvement Workshop Traditionel brainstorming
Samlet tidsforbrug pr. deltager
3,5 time

Intet behov for efterfølgende konkretisering af forslag.

ca. 12 timer

Ofte kræver almindelig brainstormning en del tid til efterfølgende konkretisering af forslag.

Kalendertid til løsning
ca. 1 uge

Forslag er valgt, når workshop er afsluttet.

ca. 60 dage

Ofte medgår der lang tid efter brainstorming, inden forslag er konkretiseret, præsenteret og valgt.

Valg af løsning
Kriteriebaseret

Kriterierne for scoring og udvælgelse er tydelige, hvilket sikrer fokus på løsninger med høj værdi og stor realiserbarhed.

Diskussionsbaseret

Risiko for at fokus rettes mod de mest omfattende og komplicerede løsninger eller de deltagere, som taler mest eller bedst for deres forslag.

Krav til deltagere
Moderat

Alle forslag bliver hørt og vurderet ligeværdigt og uafhængigt af deltagernes talegaver. Derfor kræves kun, at deltagerne har erfaring eller viden om emnet.

Høj

Udbytte afhænger af, at deltagerne er aktive og åbne, samt at de samarbejder og har gode tale- og lyttekompetencer.

Udvalgte kunder

Få yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, hvis du vil kontaktes eller ønsker et uforpligtende tilbud på en Sales Improvement Workshop.

Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til os på 36 99 12 26.

captcha