Alle dine tiltag og projekter

på et enkelt interaktivt dashboard

Løbende overblik sikrer rettidige beslutninger

Benelizer® er en cloud-løsning, som giver dig det overblik, du skal bruge, for at prioritere og træffe målrettede beslutninger, ved løbende at holde øje med, om der er sammenhæng mellem virksomhedens mål og tiltag, og om forudsætningerne for at lykkes med hvert enkelt tiltag er til stede.

Alle data indsamles automatisk og præsenteres i overskuelige grafer og rapporter. Benelizer® gemmer alle data og du kan markere alle tiltag med et valgfrit antal dimensioner. Det gør det let at opnå indsigter på tværs af bl.a. projekter og afdelinger, så I kan blive bedre til det, der skal sikre virksomhedens udvikling.

SCOR Map™ måler løbende

sundhedstilstanden for alle dine tiltag

SCOR Map

Omdrejningspunkt i Benelizer® er det interaktive SCOR Map™, som måler i hvor høj grad alle dine igangværende tiltag og projekter understøtter virksomhedens udviklingsmål, og hvor sandsynligt det er, at de bliver realiseret.

Du kan til enhver tid se hvilke tiltag, der er i god form, hvilke tiltag, du skal øge din opmærksomhed på, og hvilke tiltag, du bør standse.

Hvert tiltag vurderes på fire sundhedsparametre, som vises med fire signalflag i farverne rød, gul og grøn for at indikere status for hvert parameter.

Du kan følge alle tiltag interaktivt over tid, filtrere på fx programniveauer, projekttyper, faser og afdelinger samt dykke ned i de bagvedliggende data. På den måde har du mulighed for at afdække områder, hvor du skal sætte ind for at lykkes med alt det, der er vigtigt for virksomhedens udvikling.

De fire signalflag

S | Stated goals and objectives

I hvor høj grad understøtter tiltaget virksomhedens erklærede mål?
Altså: ”Gør vi det rigtige?”

O | On time and budget

I hvor høj grad har vi styr på tidsplaner og budgetter for tiltaget?
Altså: ”Gør vi det til tiden?”

C | Context

I hvor høj råder vi over de rigtige ressourcer og kompetencer?
Altså: ”Gør vi det på den rigtige måde?”

R | Realization

Hvor sandsynligt er det, at vi kan realisere tiltaget og høste fordelene i den daglige forretning efter implementeringen?
Altså: ”Får vi noget ud af det?”
SCOR_flags
iphone_benelizer

Automatisk indsamling af data

Det interaktive SCOR Map™ bliver genereret fra svar, som Benelizer® automatisk og periodisk indsamler direkte fra alle interessenter. Spørgsmålene er konkrete og kan besvares på få minutter enten online eller via en brugervenlig mobil app.

Benelizer® indeholder en lang række spørgsmål til forskellige typer og faser af projekter og tiltag. Spørgsmålene dækker alle fire parametre og svarene vægtes til en samlet score for hvert tiltag.

Du kan naturligvis tilpasse spørgsmålene, så din opfølgning og dit SCOR Map™ indeholder præcis de informationer, som har størst betydning for din forretning og dine beslutninger.

Automatisk underretning af projektleder giver forspring

Benelizer® genererer automatisk en liste med notifikationer til hver projektleder. Listen indeholder alle de svar, som giver anledning til overvejelse eller handling. Det drejer sig om:

Spørgsmål, som har opnået en lav bedømmelse
Forhold, som har ændret sig markant siden sidste bedømmelse
Forhold, hvor der er væsentligt forskellige opfattelser hos interessenterne
Anbefalinger eller advarsler fra interessenterne

Den automatiske underretning gør det muligt for projektlederen at håndtere udfordringer i projektet i det øjeblik, de opstår. Benelizer® faciliterer således en løsningsorienteret dialog og sikrer organisatorisk læring fra dag et.

projectmanager

SEA Chart™

Strategy-Effort-Alignment

SEA Chart™ viser i hvor høj grad, der er overensstemmelse mellem prioriteringen af dine mål og din indsats.

Det gør det muligt for dig at holde øje med, om tildelingen af ressourcer relativt svarer til prioriteringen af dine mål, herunder om du bruger ressourcer på tiltag, som ikke understøtter nogen erklærede mål eller omvendt, om du har erklærede mål, der ikke understøttes af nogle tiltag. SEA Chart™ viser dig også den samlede sundhedstilstand for alle de tiltag, der støtter op om de enkelte mål.

SEA Chart™ er inkluderet i Enterprise-pakken.

SEA Chart

Endnu bedre overblik

Nedenstående funktioner afhænger af hvilken pakke, du vælger.

Flere projektniveauer

Opdel dine tiltag og projekter i op til tre niveauer; fx porteføljer, programmer og projekter. Det gør det muligt for dig at filtrere dit SCOR Map™ på flere niveauer, så det fx kun indeholder projekter tilhørende et bestemt program. Du kan også se et akkumuleret SCOR Map™, hvis du fx vil sammenligne den samlede sundhedstilstand for flere tiltag.

Interaktiv historik

Benelizer® gemmer alle indkomne svar, og du kan derfor følge historikken for de enkelte tiltag og projekter over tid. Dette kan du blandt andet bruge til at høste erfaringerne om, hvornår bestemte typer af tiltag og projekter i forskellige afdelinger typisk løber ind i vanskeligheder. Dermed kan du afdække områder, hvor du skal sætte ind for at øge jeres succesrate for fremtidige tiltag.

Farvekodning af dimensioner

Du kan tilføje information om op til fire ekstra dimensioner på dine SCOR Maps™ ved hjælp af farvekoder. Det giver et ekstra godt overblik, hvis dit SCOR Map™ fx indholder tiltag og projekter fra forskellige afdelinger eller i forskellige faser. Her vil farvekoderne gøre det let for dig at identificere mønstre og clusters i tiltagene og projekterne.

Rapportering

Du kan eksportere dine SCOR Maps™ til PDF. Det gør det let for dig at integrere dem i dine præsentationer og rapporter og dele indsigterne fra Benelizer® med personer, som ikke har adgang til løsningen.

Få en GRATIS demo

Udfyld venligst formularen for at få en gratis og helt uforpligtende demo af Benelizer®