Styrk dialogen

– og skab klarhed

Fordele for dig og dine medarbejdere

Fordele for virksomheden

I kan til enhver tid handle hurtigt og proaktivt på muligheder og udfordringer i markedet – uden at miste retningen.
I får overblik og kontrol over alle tiltag, der reelt bruger organisationens ressourcer – og ikke blot de projekter, der er vedtaget i den officielle forretningsproces.
I undgår ”forstoppelse”, hvor igangsætning af nye idéer overskygger ”fordøjelsen” dvs. fuldførelsen og realiseringen af allerede igangsatte tiltag.
I kan lette presset på organisationen og frigøre ressourcer ved helt at standse tiltag, der ikke bringer jer i den ønskede retning eller højst sandsynlig ikke vil skabe reelle forandringer.

Fordele for lederen

Du bevarer handlekraft og beslutningsevne under usikkerhed og forandringer i omverden.
Du kan hurtigt simulere alternative scenarier og konsekvenser, hvis målene ændrer sig.
Du sikrer, at de rigtige medarbejdere løbende inddrages i relevante spørgsmål, der påvirker tiltagenes chance for succes.
Du får alle informationerne til at træffe beslutninger præsenteret i overskuelige, grafiske dashboards.

Fordele for medarbejderne

I undgår at blive ofre for ”projektmylder” eller ”projekttsunami”, hvor en lang række tiltag konkurrerer mod hinanden og om de samme ressourcer.
I kan nemt og objektivt gøre ledelsen opmærksom på konkrete områder, hvor forudsætningerne for at lykkes med tiltagene ikke er til stede.
I kan nemt forholde sig til og hurtigt besvare de enkle og projektnære spørgsmål via den mobile app.
I oplever, at jeres arbejde giver mere mening og at det er lettere at prioritere i hverdagen, når der er tydelig sammenhæng mellem visioner, udviklingsmål og konkrete tiltag.

Systemfordele

Sikker cloud-løsning med automatisk backup hver time, ISAE3402 certificeret hosting og 100 % redundant infrastruktur.
Fuldt serviceret løsning, automatiske opdateringer og ingen vedligeholdelse.
Ingen personfølsomme data eller integration til andre forretningssystemer.
Lav månedlig pris per projekt.

Få en GRATIS demo

Udfyld venligst formularen for at få en gratis og helt uforpligtende demo af Benelizer®