...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Unik service metodik

En enkel og robust tilgang
Benelizer® har udviklet en omkostnings-effektiv service metode og teknologi, der belaster organisationen minimalt og leverer resultater omgående. Løsningen er velafprøvet og har leveret hurtige og værdifulde resultater for en bred vifte af forretningsudfordringer på tværs af mange brancher.

Konsulenttilgangen er baseret på Nobelpris-vindende videnskab og lægger vægt på følgende:
Sandsynligheden for succes frem for idealistiske ambitioner
Kun initiativer, der rent faktisk bliver implementeret, skaber værdi. Uafsluttede initiativer er i bund og grund spild af tid og penge. Derfor er vores tilgang designet til at producere realistiske anbefalinger med en høj sandsynlighed for succes frem for idealistiske ambitioner, der måske aldrig bliver implementeret.
Sigtbarhed og taktisk overblik frem for planlægning og kontrol
Selvom planlægning og kontrol er vigtigt, er processen ofte bureaukratisk, retrospektiv og tidskrævende. Dette kan føre til suboptimale eller forsinkede beslutninger. Derfor er vores tilgang designet til at øge sigtbarheden og levere taktiske overblik, der gør det muligt for vores kunder at træffe rettidige og informerede beslutninger i et omskifteligt forretningslandskab.
Hastighed og transparens frem for omfattende processer
Omfattende processer med flere lag af informationsbehandling, beslutningstagning og godkendelser kræver mange ressourcer. Desuden kan de føre til nedsat beslutningskvalitet og uengagerede medarbejdere, da kritiske indsigter går tabt i "oversættelsen". Derfor lægger vores tilgang vægt på et hurtig og transparent feedback-loop, som forbedrer beslutningskvaliteten og fremmer beslutningskraften og ejerskabet blandt ledelse og medarbejdere.
Cases
C
C
Udryddelse af bureaukrati i strategieksekvering
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Sikring af forretningsværdien af multimillion-euro ERP-investering
Løsning på dilemmaet med eksperimentelle projekter
Strategisk alignment i topledelsen
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Genvinde kontrollen over udfordret projektportefølje
Fælles overblik over 100+ decentrale initiativer
Forbedring af kundeservice i et konkurrencepræget marked
Tiltrækning og fastholdelse af top-talenter til verdensklasse team
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
B
B
Vores kunder
C
C
B
B