...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Risikoovervågning
Prioritering
Porteføljestyring
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
5 fordele ved Benelizer® Cloud
API integration
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Se demoversion
Tag business case test
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Management consulting
Unik metodik
Workshops
Benelizer® Innovation Workshop
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Fuldt taktisk overblik

for beslutningstagere

Benelizer® Score Map
Benelizer® Cloud bruges til at afdække root causes, prioritere indsatsområder og følge udviklingen for en bred vifte af forretningsudfordringer. Benelizers Score Map er det primære taktiske overblik for beslutningstagere.


De blå firkanter repræsenterer en portefølje af beslutningsobjekter, der kræver forbedret taktisk overblik og beslutningstagning. Beslutningsobjekterne kan eksempelvis repræsentere projekter, muligheder, produkter, services, afdelinger, markeder, leverandører eller konkurrenter. Positionen for hvert beslutningsobjekt på Score Map bestemmes af to uafhængige variable, der understøtter overblik, prioritering og beslutningstagning, f.eks. "sandsynlighed for succes vs. vigtighed", "kundeværdi vs. profit", "kvalitet vs. time-to-market" eller "risiko vs. fordel". For hvert beslutningsobjekt angiver fire signalflag scoren for de parametre, der bestemmer værdien af hver variabel og dermed positionen på Score Map. Variablene og parametrene afspejler de aktuelle mål og typen af beslutninger, der kan træffes af beslutningstagerne.

I Benelizer® Cloud præsenteres Score Map som et dynamisk dashboard med nem adgang til multidimensionelle filtre, drill-down, historik og andre detaljer, der er relevante for forskellige beslutningssituationer.

Benelizer® Score Map giver følgende unikke fordele:
Fuldt taktisk overblik og sigtbarhed
Et taktisk overblik er kun brugbart, når det inkluderer alle de beslutningsobjekter, der konkurrerer om den samme pulje af ressourcer og opmærksomhed, samt når root causes og mulige handlinger er fremhævet. Ellers kan det føre til forsinket, kortsigtet eller suboptimal beslutningstagning. Score Map giver et koncist top-down billede af alle relevante beslutningsobjekter med klare indikationer af root casuses og mulige handlinger. Det gør det muligt at træffe flere, koordinerede, målrettede og samtidige beslutninger. Metoden stiller ikke krav om, at beslutningsobjekterne skal have et bestemt eller ensartet modenhedsniveau. Derudover kræver den ikke, at beslutningsobjekterne tilhører den samme organisatoriske enhed, følger de samme processer eller har omfattende eller ensartet dokumentation. Denne fleksibilitet gør det muligt for beslutningstagere at inkludere alle relevante beslutningsobjekter på en enkelt kort uden at skabe et administrativt overhead. Desuden giver det beslutningstagere mulighed for at fremskynde kritiske beslutninger, da Score Map kan genereres i enhver fase eller tilstand af beslutningsobjekterne.
Effektfuld og realistisk beslutningstagen
Beslutninger har den største effekt, når de adresserer de mest kritiske problemer, forbedrer fundamentale forhold og afhjælper virkelige forhindringer. Score Map understøtter en samlet prioritering af beslutningsobjekterne og fremhæver kritiske problemer for hvert objekt. Det er baseret på aktuel, direkte og virkelighedsnær feedback fra organisationen om konkrete forhold. Derfor vil Score Map guide målrettede og selektive beslutninger, der både er realistiske og har en garanteret effekt.
Tovejs transparens
Score Map giver et transparent grundlag for beslutningstagning ved at præsentere uforvrængede og ufiltrerede data, der gør beslutningstagere i stand til at træffe informerede og objektive beslutninger. Transparensen i Score Map modvirker mistillid, forhindrer fokusforskydning og eliminerer individuelle interesser i beslutningsprocessen. Desuden vil de trufne beslutninger være transparente, meningsfulde og relevante for organisationen, da de er i overensstemmelse med virkelighedens udfordringer, ressourcer og muligheder. Dette øger ejerskabet og reducerer modstanden i organisationen.
Se demoversion af Benelizer® Cloud
Det kræver ingen betalingsoplysninger eller installation
Vores kunder
C
C
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Genvinde kontrollen over udfordret projektportefølje
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
B
B