...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Fuldt taktisk overblik

for beslutningstagere

Benelizer® Prioriteringskort
Kortet anvendes til at afdække root causes, prioritere indsatsområder og følge udviklingen for en bred vifte af forretningsudfordringer. Det er det primære taktiske overblik for beslutningstagere.


De blå firkanter repræsenterer en portefølje af beslutningsobjekter, der kræver forbedret taktisk overblik og beslutningstagning. Beslutningsobjekterne kan eksempelvis repræsentere projekter, muligheder, produkter, services, afdelinger, markeder, leverandører eller konkurrenter. Positionen for hvert beslutningsobjekt på kortet bestemmes af to uafhængige variable, der understøtter overblik, prioritering og beslutningstagning, f.eks. "sandsynlighed for succes vs. vigtighed", "kundeværdi vs. profit", "kvalitet vs. time-to-market" eller "risiko vs. fordel". For hvert beslutningsobjekt angiver fire signalflag scoren for de parametre, der bestemmer værdien af hver variabel og dermed positionen på kortet. Variablene og parametrene afspejler de aktuelle mål og typen af beslutninger, der kan træffes af beslutningstagerne.

Kortet præsenteres som et dynamisk dashboard med nem adgang til multidimensionelle filtre, drill-down, historik og andre detaljer, der er relevante for forskellige beslutningssituationer.

Kortet giver følgende unikke fordele:
Fuldt taktisk overblik og sigtbarhed
Et taktisk overblik er kun brugbart, når det inkluderer alle de beslutningsobjekter, der konkurrerer om den samme pulje af ressourcer og opmærksomhed, samt når root causes og mulige handlinger er fremhævet. Ellers kan det føre til forsinket, kortsigtet eller suboptimal beslutningstagning. Kortet giver et koncist top-down billede af alle relevante beslutningsobjekter med klare indikationer af root casuses og mulige handlinger. Det gør det muligt at træffe flere, koordinerede, målrettede og samtidige beslutninger. Metoden stiller ikke krav om, at beslutningsobjekterne skal have et bestemt eller ensartet modenhedsniveau. Derudover kræver den ikke, at beslutningsobjekterne tilhører den samme organisatoriske enhed, følger de samme processer eller har omfattende eller ensartet dokumentation. Denne fleksibilitet gør det muligt for beslutningstagere at inkludere alle relevante beslutningsobjekter på en enkelt kort uden at skabe et administrativt overhead. Desuden giver det beslutningstagere mulighed for at fremskynde kritiske beslutninger, da Score Map kan genereres i enhver fase eller tilstand af beslutningsobjekterne.
Effektfuld og realistisk beslutningstagen
Beslutninger har den største effekt, når de adresserer de mest kritiske problemer, forbedrer fundamentale forhold og afhjælper virkelige forhindringer. Kortet understøtter en samlet prioritering af beslutningsobjekterne og fremhæver kritiske problemer for hvert objekt. Det er baseret på aktuel, direkte og virkelighedsnær feedback fra organisationen om konkrete forhold. Derfor vil kortet guide målrettede og selektive beslutninger, der både er realistiske og har en garanteret effekt.
Tovejs transparens
Kortet giver et transparent grundlag for beslutningstagning ved at præsentere uforvrængede og ufiltrerede data, der gør beslutningstagere i stand til at træffe informerede og objektive beslutninger. Transparensen i kortet modvirker mistillid, forhindrer fokusforskydning og eliminerer individuelle interesser i beslutningsprocessen. Desuden vil de trufne beslutninger være transparente, meningsfulde og relevante for organisationen, da de er i overensstemmelse med virkelighedens udfordringer, ressourcer og muligheder. Dette øger ejerskabet og reducerer modstanden i organisationen.
Få mere information om mulighederne
Send mig mere info

 

Vores kunder
C
C
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Genvinde kontrollen over udfordret projektportefølje
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
B
B