...Loading
...Loading
Services
i
Benelizer® service tilgang
Enkel og robust tilgang
Benelizer® Workshops
Prioritization
Operationalization
Innovation
Transformation / Strategy Execution
Benelizer® Master Classes
Kriteriebaseret feedback
Værdibaseret prioritering
Projektforenkling
Teknologi
i
Eksempler på indsatsområder
Projektrapportering
Porteføljestyring
Projektledelse
Stakeholder engagement
Risikoovervågning
Prioritering
Transformation og Strategieksekvering
Generel information
Prioriteringskort
Integrationer
Funktioner
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Tag kontrol over porteføljen

S

Fælles overblik

S

Interaktive dashboards

S

Early warnings

Applikation | Porteføljestyring

Få et samlet og interaktivt overblik over alle projekter

En effektiv løsning til at bevare kontrollen over en samlet portefølje af projekter.

Med Benelizer® APP har I altid et opdateret og fælles overblik over fremdriften og sundhedstilstanden for jeres projekter, programmer og portefølje. Indsamling og processering af feedback fra medarbejdere i og omkring projekterne sker automatisk. Og de interaktive dashboards giver jer hurtigt et overblik over netop de projekter og programmer, som der skal drøftes eller træffes beslutning om.
C
C
B
B
Feature highlights
Benelizer score kort

Få overblik over dine ideer og projekter

Få et opdateret overblik over alle dine ideer og projekter.

Få overblik over dine ideer og projekter

Få et opdateret overblik over alle dine ideer og projekter.

Benelizer score kort

Fælles overblik over projektets status

Automatisk deling af projektets status med relevante interessenter

Benelizer projekt status

Fælles overblik over projektets status

Automatisk deling af projektets status med relevante interessenter

Benelizer projekt status
Benelizer tidslinje

Planer og forventet færdiggørelse i real-tid

Få et overblik over projektplaner og deadlines med forventede færdiggørelsesdatoer i "real-tid" baseret på svar fra de ansvarlige.

Planer og forventet færdiggørelse i real-tid

Få et overblik over projektplaner og deadlines med forventede færdiggørelsesdatoer i "real-tid" baseret på svar fra de ansvarlige.

Benelizer tidslinje

Brug så mange tags som der er brug for

Tag ideer og projekter med så mange dimensioner som nødvendigt for at kunne begrænse visninger til en udvalgt gruppe af ideer eller projekter, fx fra en bestemt gruppe af lande, afdelinger, markeder eller produkter.

Benelizer tilpas dimensioner

Brug så mange tags som der er brug for

Tag ideer og projekter med så mange dimensioner som nødvendigt for at kunne begrænse visninger til en udvalgt gruppe af ideer eller projekter, fx fra en bestemt gruppe af lande, afdelinger, markeder eller produkter.

Benelizer tilpas dimensioner
Benelizer program portefølje

Saml dine programmer i porteføljer

Saml dine programmer i porteføljer for at få et samlet overblik over relaterede programmer.

Saml dine programmer i porteføljer

Saml dine programmer i porteføljer for at få et samlet overblik over relaterede programmer.

Benelizer program portefølje

Fordele

R

Intet eller minimalt tidsforbrug til rapportering og opfølgning, da indsamling og processering er automatiseret

R

Minimalt tidsforbrug til vedligeholdelse og opdatering

R

Nemt og hurtigt for projektdeltagere og interessenter at bidrage via svar APP

R

Kræver ingen forudgående projektviden

R

Brugervenlig og intuitiv brugerflade

R

Muligt at tilpasse spørgsmål, terminologi, m.v.

R

Fuldt skalerbart til alle forretningsområder og typer af tiltag

   
Priser
Venligst kontakt os:

Fordele

R

Intet eller minimalt tidsforbrug til rapportering og opfølgning, da indsamling og processering er automatiseret

R

Minimalt tidsforbrug til vedligeholdelse og opdatering

R

Nemt og hurtigt for projektdeltagere og interessenter at bidrage via svar APP

R

Kræver ingen forudgående projektviden

R

Brugervenlig og intuitiv brugerflade

R

Muligt at tilpasse spørgsmål, terminologi, m.v.

R

Fuldt skalerbart til alle forretningsområder og typer af tiltag

Priser
Venligst kontakt os:
Jes Anker Batting
Direktør for strategieksekvering, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
#
Ofte indfører man en masse bureaukrati og rapportering, som fjerner fokus fra de værdiskabende opgaver, så det var vigtigt for mig at vælge den løsning, som gav os de mest brugbare rapporter med mindst mulig indsats.

Med Benelizer kunne vi udrydde en masse Excel-ark og tunge administrative opgaver, og samtidig fik vi opdaterede informationer om status, ressourcer og forhindringer. Det har gjort os i stand til at reagere hurtigere og holde momentum.

Benelizer har en stor viden og giver altid brugbar sparring.
Vores kunder
C
C
B
B
Spørgsmål og svar
]
Hvilke fordele er der sammenlignet med bureaukratisk governance model?
Benelizer® CloudBureaukratisk governancemodel
Evne til at rumme alle projekttyper

Høj

Benelizer® Cloud er enkel og fleksibel og kan derfor uden problemer rumme alle typer af projekter, hvilket imødekommer en virkelighed, hvor projekter kan have varierende formål, kompleksitet og sigtbarhed.

Lav

En bureaukratisk governance model er bedst til at håndtere de projekter, der passer til modellen, og alle projekter bliver behandlet ens. Det indebærer en betydelig forretningsmæssig risiko for, at værdifulde projekter overses eller underprioriteres.

Evne til at prioritere

Løbende

Benelizer® Cloud giver automatisk og løbende et overblik over sundhedstilstanden for alle projekter. Det betyder, at ressourcerne til enhver tid kan prioriteres optimalt.

Periodisk

I en bureukratisk governance model vil det ofte kun være muligt at prioritere ved hver faseskift eller gate - og ikke mellem gates. Det rummer en betydelig risiko for uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

Overblik

Fuldt

De interaktive dashboards gør det fleksibelt og hurtigt at få præcis det nødvendige overblik og fx sammenligne projekter på tværs af dimensioner eller over tid.

Begrænset

I en bureaukratisk governance model vil der ofte være fastlåste dimensioner og dashboards, som kun i begrænset omfang giver de ønskede overblik.

Ressourceforbrug

Lavt

I Benelizer® Cloud har vi systematiseret og automatiseret kritisk feedback og rapportering. Det betyder høj kvalitet og høj sikkerhed - uden en masse "papirarbejde".

Højt

I en bureukratisk governance model er der faste regler og høje dokumentationskrav, hvilket ofte giver en masse ikke-værdiskabende ekstraarbejde.

]
Kan vi anvende vores egne parametre?
JA!
Parametre og spørgerammer er fuldt konfigurerbare. I kan derfor let benytte de parametre, som I allerede arbejder med. Vi hjælper naturligvis også gerne med at udvikle en model og spørgeramme, som passer til præcis jeres krav, tiltag og udfordringer.
]
Er der styr på GDPR?
JA!
Der opbevares ingen personfølsomme data i Benelizers cloud-løsninger.
]
Er cloud-løsningen sikker?
JA!

Alle Benelizers cloud-løsninger hostes i døgnovervågede ISAE3402 certificerede datacentre i Danmark:
Z
100% redundant infrastruktur
Z
WMware med N+1 redundans
Z
Cisco ASAv10 firewall
Z
UPS anlæg og dieselgeneratorer
Z
ISA3402 type II revisionserklæring
Z
Tyverisikring
Z
Geografisk adskilte lokationer
Z
Separat og sikret database til hver kunde
Automatisk backup:
Z
Backup hver time af de seneste 14 dage
Z
Daglig backup af de seneste 31 dage
Z
Månedlig backup af de seneste 11 mdr.
Relaterede produkter og services
C
C

5

Skab klarhed og fremdrift

projekt ledelse
Projektledelse
Få et automatisk overblik over dit projekts sundhed

5

Opfang risici og uforudsete forhindringer tidligere

risk management
Risikoovervågning
Få et risikooverblik i realtid baseret på indsigter fra alle relevante medarbejdere

5

Når I vil skabe klarhed over retningen

strategi eksekvering workshop
Transformation / Strategy Execution
Skab alignment om strategieksekveringen
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Genvinde kontrollen over udfordret projektportefølje
Fælles overblik over 100+ decentrale initiativer
Udryddelse af bureaukrati i strategieksekvering
B
B
Få mere information om mulighederne
Send mig mere info