Dialog sikrer fremdrift 

Sådan virker Benelizer®

Hos Benelizer® mener vi, at den eneste måde at sikre fremdrift i de enkelte projekter og for din virksomhed er ved at skabe sammenhæng mellem det, du vil, og det, der reelt sker, lige nu og her. Det kræver transparens og handling.

Via en mobil app indhenter Benelizer® automatisk og periodisk konkrete informationer om ressourcer, udfordringer, mål og gevinstrealisering direkte fra alle, som har interesser i det enkelte projekt. Alle data præsenteres automatisk i rapporter og grafiske, interaktive dashboards. Det giver dig til enhver tid det overblik, du skal bruge, for at prioritere virksomhedens muligheder optimalt, og sikre, at forudsætningerne for at lykkes med det vigtige er til stede.

Alle ved noget, ingen ved alt

Benelizer® stiller en række spørgsmål direkte til alle, der har interesser i et tiltag eller projekt, dvs. både ledelse, sponsorer, projektejere, projektledere, projektdeltagere, brugere, kunder og andre interessenter i og uden for organisationen. Det gør det muligt at inddrage alle personer med relevant viden om forhold, som skal være til stede for at lykkes med et projekt og som påvirker den overordnede prioritering. Det betyder, at du kan handle her og nu på forhindringer og opdage eventuelle uoverensstemmelser.

Stil spørgsmål, der peger på løsninger

Spørgsmålene i Benelizer® er faktuelle, opsøger proaktivt eventuelle udfordringer og peger på løsninger. Med Benelizer® spørger du ind til medarbejdernes viden og opfattelse af, hvad der sker eller ikke sker lige nu; hvad der står i vejen eller skal være til stede for at levere og realisere et konkret tiltag eller projekt, set fra deres synsvinkel. Det sikrer, at problemerne kommer frem i lyset og bliver håndteret, når de opstår.

Spørg løbende

Efterhånden som et projekt skrider frem, kan der dukke ny viden op, som kan påvirke projektets sandsynlighed for succes. Samtidig kan der ske forandringer i omverden, som ændrer på kravene til projektet eller projektets vigtighed. Derfor indsamler Benelizer® svar periodisk. Forhold, der ofte kan ændre sig og forhold, der er kritiske for succes, kan Benelizer® spørge ind til ofte. Over projektets levetid kan nogle spørgsmål blive mere kritiske. Her kan du sætte frekvensen op. På spørgsmål, der bliver mindre kritiske over tid, kan du omvendt sætte frekvensen ned.

Indsamling af data foregår fuldstændig automatisk via en mobil app og systemet sørger også for at sende påmindelser til respondenterne.

iphone_benelizer

Spørg ind til det, som skal sikre succes

En virksomhed må fokusere på de tiltag og projekter, som udvikler virksomheden og skaber værdi, og som samtidig har størst sandsynlighed for succes. Succes handler ikke blot om at komme i mål til tiden og inden for budget. Derfor holder Benelizer® også løbende øje med, om du til stadighed råder over de rigtige ressourcer og kompetencer, og om de forventede gevinster eller besparelser fortsat kan realiseres. Endelig holder Benelizer® øje med, om tiltaget eller projektet stadig er vigtigt for virksomheden.

Benelizer® spørger således ind til 4 parametre:

S – Stated goals and objectives: I hvor høj grad understøtter tiltaget virksomhedens mål og skaber værdi?
C – Context: I hvor høj råder vi over de rigtige ressourcer og kompetencer?
O – On time and budget: I hvor høj grad har vi styr på tidsplaner og budgetter for tiltaget?
R – Realization: Hvor sandsynligt er det, at vi kan realisere tiltaget og høste fordelene i den daglige forretning efter implementeringen?

Derudover indeholder Benelizer® et åbent spørgsmål, der gør det muligt at anbefale eller advare om forhold i tiltaget eller projektet, der ikke allerede er blevet spurgt ind til.

SCOR Map
SCOR_flags