Et garanteret løft

– med fremdrift og fokus

Benelizer® som eksekveringsmotor

Benelizer® tager regelmæssigt pulsen på eksekveringen af dine tiltag og projekter og understøtter de løbende beslutninger på såvel ledelses- som projektniveau. Benelizer® øger derved hastigheden og retningen for eksekveringen og giver samtidig et kompetenceløft for medarbejdere og ledelse.

Benelizer® er en fuldt serviceret løsning, hvor en certificeret Benelizer® Navigator implementerer og drifter løsningen og løbende leverer indsigter og data til dig og den øvrige ledelse. Med en Benelizer® Navigator er du sikret, at Benelizer® bliver effektivt implementeret, og at de vigtigste indsigter bliver udnyttet. Inden for få måneder forventes du og den øvrige ledelse at kunne træffe beslutninger, som frigør en betydelig del af organisationens ressourcer, og som øger virksomhedens sandsynlighed for at realisere de vigtigste mål.

Læs vores licens- og forretningsbetingelser.

executionengine

Benelizer® som fokuseret indsats

Du kan bruge Benelizer® til en fokuseret indsats på ledelses- eller projektniveau.

Execution Alignment

Execution Alignment er en halv til en hel dag med ledergruppen med det formål at skabe energi og fælles opbakning omkring eksekveringen af jeres tiltag og projekter. Benelizers SCOR map er en central del af metoden på Execution Alignment, hvor ledergruppen sammen skaber et fælles billede af prioriteringer, muligheder og udfordringer.

executionalignment

Execution Reboot

Execution Reboot er en til to dage med ledelsen, som har til formål at sikre, at I arbejder fokuseret på de tiltag og projekter som bedst understøtter de aktuelle mål eller burning issues. Ved hjælp af Benelizers scoring metode vil det blive tydeligt, hvad der skal standses og hvad der skal igangsættes – og hvordan.

executionreboot

Project Fundamentals

Project Fundamentals består af fokuserede arbejdsmøder, hvor de projektansvarlige lærer at arbejde effektivt med deres projekter, herunder at konkretisere tiltag og projekter, afstemme forventninger og håndtere ændringer. Formålet er at sikre, at I arbejder på det, som I er enige om, og at I kan eksekvere effektivt.

projectfundmentals

Project Dynamics

Project Dynamics er et afgrænset antal pulsmålinger af et afgrænset antal tiltag. Project Dynamics giver et realistisk billede af respondenternes prioriteringer, udfordringer samt ”ejerskab” af mål og indsatsområder. Project Dynamics peger på, hvor I skal fokusere for at fjerne de forhindringer, som bremser forandringerne.

projectdynamics

Sikker hosting

ISAE3402 certificeret hosting

Alle løsninger hostes i døgnovervågede ISAE3402 certificerede datacentre:

 • 100% redundant infrastruktur
 • WMware med N+1 redundans
 • Cisco ASAv10 firewall
 • UPS anlæg og dieselgeneratorer
 • ISA3402 type II revisionserklæring
 • Tyverisikring
 • Geografisk adskilte lokationer
 • Separat og sikret database til hver kunde

Automatisk backup:

 • Backup hver time af de seneste 14 dage
 • Daglig backup af de seneste 31 dage
 • Månedlig backup af de seneste 11 mdr.

security_transp