Fuldt serviceret løsning

– med løbende indsigter og fremdrift

Services

Benelizer® er en fuldt serviceret løsning, hvor en certificeret Benelizer® Navigator implementerer og drifter løsningen og løbende leverer indsigter og data til dig og den øvrige ledelse. Med en Benelizer® Navigator er du sikret, at Benelizer® bliver effektivt implementeret, og at de vigtigste indsigter bliver udnyttet. Inden for få måneder forventes du og den øvrige ledelse at kunne træffe beslutninger, som frigør en betydelig del af organisationens ressourcer, og som øger virksomhedens sandsynlighed for at realisere de vigtigste mål.

Opsætning

Opsætningsforløbet sikrer, at I kommer hurtigt og sikkert i gang. Opsætningsforløbet består af en analyse af jeres accelerationspotentiale, workshop med ledelsen, opsætning og godkendelse af Benelizer® samt instruktion af de ansvarlige for jeres tiltag inden målingen starter.

Varighed: 2 – 4 uger

Analyse af accelerationspotentiale

Benelizer® kortlægger sammen med dig jeres ”Business Risk and Acceleration Potential”. Analysen viser den forretningsmæssige risikoprofil for jeres igangværende tiltag, samt hvor I bør fokusere for at udnytte jeres accelerationspotentiale fuldt ud.

Ledelsesworkshop

På en ½ dags ledelsesworkshop fastlægger din Benelizer® Navigator sammen med dig og den øvrige ledelse, hvad der er vigtigt for din virksomheds succes. Workshoppen sikrer, at Benelizer® bliver forankret i ledergruppen, og at systemet måler på de rigtige tiltag.

Opsætning og godkendelse af Benelizer®

Din Benelizer® Navigator sørger for, at Benelizer® bliver sat op med de indstillinger, brugere og eventuelle niveauer og dimensioner, som passer til din virksomhed. Målene, der blev fastlagt i workshoppen, samt stamoplysninger og spørgsmål for alle igangværende tiltag bliver oprettet.

Instruktion af ansvarlige for tiltag

Din Benelizer® Navigator afholder individuelle Skype sessions med alle de ansvarlige for jeres tiltag for at sikre korrekt dataindsamling og håndtering af løbende notifikationer.

Løbende abonnement

Efter Opsætning består leverancen af løbende services og licens. De løbende services sikrer, at Benelizer® til enhver tid måler korrekt, samt at du og den øvrige ledelse løbende har den indsigt og de data, I skal bruge, for at træffe effektive beslutninger og sikre fremdrift.

Navigatorservice

Din Benelizer® Navigator tolker løbende dashboards og data i systemet, så du og den øvrige ledelse hele tiden kan træffe effektive og rettidige beslutninger om virksomhedens udvikling og ressourceanvendelse. Indsigterne leveres månedligt på et ledelsesmøde.

Administratorservice

Din Benelizer® Navigator står for den løbende drift af systemet, så alle dashboards hele tiden er opdaterede og retvisende, herunder oprettelse og vedligeholdelse af projekter, brugere og mål.

Licens

Fuld adgang til Benelizer® for alle, der har interesser i eller arbejder på virksomhedens tiltag.

Benelizer Navigator™ Certificering

Sikker hosting

ISAE3402 certificeret hosting

Alle løsninger hostes i døgnovervågede ISAE3402 certificerede datacentre:

 • 100% redundant infrastruktur
 • WMware med N+1 redundans
 • Cisco ASAv10 firewall
 • UPS anlæg og dieselgeneratorer
 • ISA3402 type II revisionserklæring
 • Tyverisikring
 • Geografisk adskilte lokationer
 • Separat og sikret database til hver kunde

Automatisk backup:

 • Backup hver time af de seneste 14 dage
 • Daglig backup af de seneste 31 dage
 • Månedlig backup af de seneste 11 mdr.

security_transp