Handling kræver strategisk

og dynamisk overblik

Hvorfor Benelizer?

Hos Benelizer® tager vi udgangspunkt i tre enkle antagelser:

Ingen organisation har ubegrænsede ressourcer.
Til et givet tidspunkt er noget altid vigtigere end andet.
Det fører ikke til noget at bruge kræfter på tiltag, som organisationen ikke kan gennemføre eller høste fordelene ved.

Derfor ...

Hvis du vil udvikle din virksomhed, må du hele tiden fokusere på de tiltag, som er vigtigst, dvs. som bedst understøtter dine udviklingsmål, og som samtidig har størst sandsynlighed for succes.

Directions

En multidimensionel og dynamisk udfordring

Det lyder indlysende og enkelt, at man skal fokusere på de tiltag, som bedst understøtter virksomhedens udviklingsmål, og som samtidig har størst sandsynlighed for at blive realiseret.

Men i virkeligheden er det ganske vanskeligt.

Ved du fx hvor stor en del af de samlede ressourcer, I reelt bruger på opfyldelsen af de 5 vigtigste udviklingsmål? Eller ved du, hvor mange ressourcer I har brugt de sidste 3 år på tiltag, som ikke understøtter nogen af de vigtigste udviklingsmål? Er alle medarbejdere fortrolige med de vigtigste udviklingsmål og deres betydning for prioriteringen af tiltag og opgaver? Husker du at evaluere din samlede portefølje af tiltag og lukke nogle, når du igangsætter nye?

De færreste ledere kan svare på disse spørgsmål, og der er 3 årsager til, at det i praksis er vanskeligt at sikre en direkte sammenhæng mellem “det vi vil” og “det vi gør”:

  1. Dels har virksomheden mere end et udviklingsmål, og der er mere end en mulig måde at opfylde hvert mål på.
  2. Derudover har alle organisationer en historik og mange igangværende tiltag – og lige så mange ønsker til nye tiltag på tværs af afdelinger, programmer, projekttyper m.v.
  3. Endelig sker forandringer med en stadig stigende hastighed, hvilket gør det nødvendigt løbende at justere både udviklingsmålene og de igangværende tiltag.

Der er med andre ord tale om et både multidimensionelt og dynamisk problem, som du ikke kan løse med listebaserede, statiske værktøjer.

Du har brug for en pulsmåler, som hele tiden fortæller dig, om du bruger kræfterne på de tiltag, som bedst understøtter dine udviklingsmål, og som samtidig har størst sandsynlighed for succes. Også når du justerer dine mål eller bliver udfordret af udefrakommende forandringer.

Det er derfor, vi har udviklet Benelizer® til dig, så du kan tage kontrol over udviklingen af din virksomhed og komme helt i mål med forandringer.

SCOR Map