Når du vil hurtigt i gang

med nye tiltag og projekter

Master Class | How to minimise scope and maximise outcome

Lær at afgrænse jeres tiltag, så I kun arbejder på det, som skaber værdi

På denne Master Class lærer du at stille skarpt på udbyttet ved dine tiltag og udrydde alle de opgaver, som ikke skaber værdi. Det sikrer, at I kan komme hurtigt i gang og arbejde effektivt. Samtidig øger en tydelig afgrænsning sandsynligheden for, at I får målbare resultater af jeres tiltag og projekter.

Øvelser

1 | Store visioner og små projekter

I lærer at identificere overskuelige og realiserbare projekter, som bidrager til at opfylde jeres mål og visioner, ved at opstille tydelige kriterier og inddrage viden fra relevante medarbejdere.

2 | Forenkling af projektomfang

I lærer at benytte en struktureret proces til at forenkle omfanget af et projekt, så I kun arbejder på det, som gør en forskel.

3 | Validering og opbakning

I lærer, hvordan I hurtigt og effektivt kan validere jeres afgrænsning og få opbakning fra relevante interessenter ved at stille målrettede spørgsmål til de rigtige personer.

Garanti for resultater

I får konkrete redskaber til at definere tydelige projekter med stor effekt, høj realiserbarhed og bred opbakning. Det kan vi garantere, fordi:

I arbejder på projekter og cases fra jeres egen hverdag. Det sikrer, at redskaberne allerede på dagen bliver omsat til praksis.

I lærer at inddrage de rigtige personer på en enkel og effektiv måde ved at stille de rigtige spørgsmål. Det sikrer, at I arbejder på de rigtige projekter og har opbakning til de valg, I træffer.

I lærer at afgrænse og skære fra. Det er afgørende for, at jeres projekter kommer godt i gang og ikke kører af sporet – eller aldrig kommer i mål.

Indholdet er tilrettelagt, så projektledere, projektejere, ledere og interessenter alle kan deltage og arbejde sammen. Det sikrer, at I har de samme redskaber og en fælles forståelse af, hvordan I øger sandsynligheden for succes.

executionreboot

Fordele

 • Kort og effektivt format
 • I arbejder på jeres egne projekter og cases
 • I kan anvende, det I lærer, til alle typer af tiltag og projekter
 • Alle redskaber virker uafhængigt af projektmodel og governancestruktur
 • Projektledere, projektejere, ledere og stakeholders kan deltage sammen

Spørgsmål og svar

Hvilke fordele er der sammenlignet med kursus i projektmodel?

Benelizer® Master Class Kursus i projektmodel
Kalendertid inden anvendelse i praksis
Kort

Vi arbejder på jeres egne projekter og cases, så I allerede er godt i gang, inden I går hjem.

Usikker

Potentiel lang tid inden projektet og organisationen er tilpasset modellen.

Krav til organisation
Lav

Alle redskaber virker uafhængigt af jeres øvrige processer og governancestruktur.

Høj

Ofte er effekt betinget af, at organisationen indoptager særlige processer.

Projekttyper
Alle projekttyper

I kan anvende, det I lærer, til alle typer af tiltag og projekter – også når I skal lykkes med noget, som aldrig er prøvet før.

Projekter med lav usikkerhed

Ofte er modellen baseret på velkendte projekter med høj forudsigelighed og lav usikkerhed.

Deltagere
Fælles

Indholdet er tilrettelagt, så projektledere, projektejere, ledere og interessenter samles om at skære projekterne til.

Opdelt

Ofte er undervisningen opdelt for fx projektledere og projektsponsorer med fokus på deres adskilte roller og ansvar.

Hvor har det været anvendt og skabt resultater?

Formatet passer til alle typer af virksomheder og har bl.a. været afholdt for:

 • Fødevareproduktion
 • Pharma
 • B2C virksomheder
 • Import og distribution
 • Servicevirksomheder
 • Ordreproducerende virksomheder
 • Teknologivirksomheder

Hvem skal deltage?

Du kan med fordel invitere både projektledere og andre interessenter og ledere, som enten har medansvar for projekter eller bliver berørt af dem, herunder:

 • Projektledere
 • Projektejere
 • Projektsponsorer
 • Generelle ledere
 • Afdelingsledere
 • Interessenter
 • Nøglespecialister

Udvalgte kunder

Få yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, hvis du vil kontaktes eller ønsker et uforpligtende tilbud på en Master Class.

Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til os på 36 99 12 26.

captcha