...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Projektledelse
Porteføljestyring
Stakeholder management
Risikoovervågning
Idehåndtering
Strategieksekvering
Generel information
8 fordele ved Benelizer® Cloud
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Prøv gratis i 14 dage
Beregn din business case
Hjælpevideoer
Consulting
i
Workshops
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Ideation Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Når du vil være sikker på at komme i mål

Book 15 min. med en facilitator
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
S

Hurtig igangsættelse

S

Øger eksekverbarhed

S

Tydelig scoping

Workshop | Benelizer® Operationalization Workshop

Maksimer gevinsterne af dit projekt

Kort og konkret workshop, hvor den projektansvarlige effektivt får afgrænset, beskrevet og igangsat et specifikt projekt. Robuste modeller og enkle skabeloner sikrer, at alle ikke-værdiskabende elementer er skåret væk, og at der ligger en klar plan for, hvordan I kommer i gang.
Forløb
workshop projekt operationalisering

1 | Gevinstoptimering

Systematisk overblik over de dele, som projektet kan bestå af samt robust til- og fravalg af scope ift værdi og realiserbarhed. Gevinstoptimeringen sikrer, at projektet bliver skåret til, så det er håndterbart og skaber tydelige gevinster.

1 | Gevinstoptimering

Systematisk overblik over de dele, som projektet kan bestå af samt robust til- og fravalg af scope ift værdi og realiserbarhed. Gevinstoptimeringen sikrer, at projektet bliver skåret til, så det er håndterbart og skaber tydelige gevinster.

workshop projekt operationalisering

2 | Entydig projektbeskrivelse

Projektet beskrives, så det er entydigt, hvad formålet er med projektet, og hvad der er inden for og uden for scope. Projektbeskrivelsen minimerer risikoen for misforståelser og scope creep.

workshop projekt operationalisering

2 | Entydig projektbeskrivelse

Projektet beskrives, så det er entydigt, hvad formålet er med projektet, og hvad der er inden for og uden for scope. Projektbeskrivelsen minimerer risikoen for misforståelser og scope creep.

workshop projekt operationalisering
workshop projekt operationalisering

3 | Realistisk og operationel projektplan

Workshoppen afsluttes med udarbejdelse af en realistisk og operationel projektplan. Den projektansvarlige får metoder til at indbygge milestones og beslutningspunkter i planen, afstemme indholdet med relevante interessenter og foretage realistiske tidsestimater.

3 | Realistisk og operationel projektplan

Workshoppen afsluttes med udarbejdelse af en realistisk og operationel projektplan. Den projektansvarlige får metoder til at indbygge milestones og beslutningspunkter i planen, afstemme indholdet med relevante interessenter og foretage realistiske tidsestimater.

workshop projekt operationalisering
C
C
Birgit Michelsen
VP Technology & Innovation, Deerland
#
Benelizer har lært os at fokusere på gevinsterne og gøre vores projekter mindre og lettere at gennemføre. Vores projektledere har fået nogle enkle værktøjer, som gør det let at afgrænse projekterne, så det er tydeligt, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med.
Peder Andersen
Regional Director, Daloon A/S
#
Balancen mellem drift og udvikling kan være svær. Vi havde et ønske om at kunne eksekvere flere projekter, uden det gik ud over driften.

Benelizer har lært os at gevinstoptimere vores projekter og givet os nogle enkle og effektive værktøjer, som gør, at vi nu gennemfører flere vigtige projekter. Vi er blevet meget skarpere, har fået et bedre overblik, og det er blevet mere motiverende at arbejde med projekter.

Jeg har været rigtig glad for samarbejdet og Benelizer har været gode til at tilpasse løsningerne og indsatsen til vores virkelighed. Vi ville aldrig være nået så langt uden Benelizer.
B
B
Gevinster
Fjerner ikke-værdiskabende scope
Minimerer misforståelser
Mere præcise estimater
Øger eksekverbarhed
Sikrer fremdrift
Fordele
Enkle metoder og skabeloner
Kort forløb med konkret beskrivelse og plan for igangsættelse af projektet
Robust afgrænsning af projektet til de dele og elementer, som vil skabe gevinster
Kan anvendes til alle typer af tiltag og projekter
Metoder og skabeloner virker uafhængigt af projektmodel og governancestruktur
Kræver ingen forudgående projektviden
Fakta
Sprog:
Dansk eller engelsk
Varighed:
2 timer per modul
Antal deltagere:
Projektansvarlig + op til 2 øvrige deltagere
Afvikling:
Virtuelt eller On site
Målgruppe
Denne workshop er særligt værdifuld for strategiske projekter, forandringstiltag, eller andre initiativer, hvor der ikke er fuld klarhed over løsninger og ressourcer.
Tilpasningsmuligheder
Workshoppen kan afvikles over en eller flere gange.
Priser
1.800 DKK/t.
Facilitator
Lise Balstrup har en stærk track record inden for ledelse, udvikling og projektstyring. Lise er uddannet kemiingeniør fra DTU.
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Tilfredse kunder
C
C
B
B
Spørgsmål og svar
]
Hvilke fordele er der sammenlignet med en ekstern projektleder?
Benelizer® Operationalization WorkshopEkstern projektleder
Gevinstoptimering

I høj grad

I lærer Benelizers metode til at skære alt det fra, som ikke er værdiskabende for virksomheden. Det betyder, at I ikke kommer til at bruge kræfter på det forkerte.

I lav grad

En ekstern projektleder vil ofte være optaget af at "høre alle", "tilgodese interesser" og "få alt med". Projektet vil ikke blive bedre af denne tilgang, tværtimod vil "summen af alle interesser" gøre projektet både dårligere og dyrere, fordi det fjerner fokus fra de gevinster, projektet skal realisere.

Eksekverbarhed

Høj

Benelizers metode sikrer, at I aldrig bruger tid på de dele, som ikke er mulige at eksekvere. Det sikrer, at I gennemfører projektet og får høstet gevinsterne.

Moderat

En ekstern projektleder vil ofte ikke (kunne) tage højde for projektets eksekverbarhed. Ofte vil der være en forventning om, at en ekstern projektleder kan "få det til at ske". Virkeligheden er dog svær at komme uden om, og manglende realisme kan hurtigt blive forvekslet med manglende ambitioner.

Ejerskab

Højt

Benelizer® Operationalization Workshop sikrer højt ejerskab, da deltagerne lærer at tage ansvar for projektets værdiskabelse og eksekverbarhed samt at tilrettelægge arbejdet effektivt, så projektet er i fremdrift. Samtidig vil der opleves højt ejerskab fra organisationen, da det er tydeligt, hvad der er tilvalgt og fravalgt - og hvorfor.

Lavt

En ekstern projektleder vil ofte agere "sekretær/koordinator/ambassadør" og ikke stå på mål for projektets gevinster eller kunne prioritere løbende efter værdi og eksekverbarhed. Den manglende tydelighed af mål og prioriteringer vil tillige ofte resultere i manglende ejerskab fra organisationen.

Time-to-market

Kort

Benelizers metode sikrer den korteste, mest logiske, mest effektive og mest gevinstskabende vej for projektet. Det betyder, at I er sikre på at komme i mål og høste gevinsterne.

Lang

En ekstern projektleder vil ofte benytte sig af en undersøgende metode. Det betyder, at meget arbejde og mange beslutninger skal "i udvalg" - ofte med det resultat, at projektet trækker ud og gevinsterne udebliver.

Ressourceforbrug

Effektivt

Det tager kun få timer at lære Benelizers enkle metoder. I lærer at ikke bruge tid på det forkerte, skære alt unødigt fra og arbejde effektivt. Metoden lærer jer at fokusere og vil spare jer for mange timers pseudo-arbejde samt tab af værdiskabende arbejde.

Ineffektivt

En ekstern projektleder vil ikke have samme vidensgrundlag for at arbejde med projektet. Metoderne vil ofte være baseret på undersøgelser, forhandlinger, møder og en fast projektmodel. Det betyder ofte unødigt ekstraarbejde for både projektlederen og organisationen.

Book 15 min. med en facilitator
Få en uforpligtende gennemgang af denne workshop
Andre har også set på disse produkter
C
C

5

Sådan får du brugbar feedback

web-man-group-related
Master Class i kriteriebaseret feedback
Lær at tage kontrol over feedbackprocessen

5

Skab klarhed og fremdrift

projekt ledelse
Projektledelse
Få et automatisk overblik over dit projekts sundhed
B
B
Anbefalede insights
C
C
Sådan sikrer du dig brugbar feedback
Sådan engagerer du dine stakeholders i at give feedback
B
B
Få et uforpligtende tilbud
Beregn din pris for denne workshop
Beregn din pris her