...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Projektledelse
Porteføljestyring
Stakeholder management
Risikoovervågning
Idehåndtering
Strategieksekvering
Generel information
8 fordele ved Benelizer® Cloud
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Prøv gratis i 14 dage
Beregn din business case
Hjælpevideoer
Consulting
i
Workshops
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Ideation Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan tager du kontrol over samtalen og får tilfredse kunder

Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
S

Øget kundetilfredshed

S

Øget jobglæde

S

Øget fastholdelse

Master Class | Master Class i konstruktive kundesamtaler

Lær at vende svære kundesamtaler til god service

På denne Master Class lærer deltagerne at håndtere vanskelige samtaler med kunder og klienter - og vende dem til en oplevelse af god service. Deltagerne lærer at kommunikere, så kunden føler sig tryg og i gode hænder - også selvom kundens krav og ønsker ikke altid kan imødekommes.
Moduler
w
1 | Træning
I pressede situationer vil mange intuitivt og ubevidst kommunikere på en måde, som øger utrygheden hos samtalepartneren, hvilket får samtalen til at køre af sporet.

På træningen lærer deltagerne at forstå dynamikken i en vanskelig samtale og styre uden om de signaler, som skaber utryghed for den anden.

Deltagerne lærer desuden at anvende 4 konkrete værktøjer, som skaber tryghed og giver en oplevelse af god service - også selvom kundens krav og ønsker ikke umiddelbart kan imødekommes.
Deltagerne lærer:
E
En enkel model for at sætte kundens interesser i centrum for samtalen
E
Hvordan de overbringer en dårlig nyhed
E
4 advarselssignaler, som gør kunden utryg og optrapper konflikten
E
4 servicesignaler, som skaber tryghed hos kunden, selvom du ikke kan imødekomme kundens ønsker
w
2 | Opfølgning
På opfølgningen deler deltagerne erfaringer med anvendelsen af værktøjerne i hverdagen, og underviseren svarer på spørgsmål og giver direkte sparring til deltagerne.

Opfølgningen sikrer, at alle får det optimale udbytte af værktøjerne i flest mulige situationer.
Covid-19
Kan afvikles virtuelt eller fysisk med god afstand.
Mikrodosering til en travl hverdag
Denne Master Class er tilrettelagt efter Benelizers princip om “mikrodosering”, hvor deltagerne på kort tid får præcis de værktøjer, som vil have størst effekt på udfordringen. Det gør det muligt at indpasse og indoptage træningen, når der er allermest brug for den.
Henrik Nielsen
Executive Vice President, Northern Europe, DSV
#
Tak for jeres kurser, som har givet anledning til mange gode snakke i vores organisation. Jeg tror aldrig vi glemmer de vigtigste pointer.
Gevinster
Øget kundefastholdelse
Øget kundetilfredshed
Bedre kundeoplevelser
Øget tryghed og jobglæde for servicemedarbejderen eller sælgeren
Mere effektiv kundehåndtering og sagsbehandling
Fordele
Enkle værktøjer, som har dokumenteret effekt umiddelbart efter undervisningen
Kort undervisning, som er let at indpasse i hverdagen
Fakta
Sprog:
Dansk
Varighed:
1,5 times undervisning
+ 1 times opfølgning efter 4 uger
Antal deltagere:
Maks. 12 personer per hold
Afvikling:
On location og virtuelt
Deltagere
Denne master class er målrettet kundeservicemedarbejdere, sælgere og sagsbehandlere, som skal håndtere vanskelige samtaler, klager eller overbringe dårlige nyheder til kunder og klienter.
Tilpasningsmuligheder
Situationer, eksempler og slides kan tilpasses kundens forretning.
Priser
Grundpris per hold:
8.000 DKK
Deltagerpris:
1.250 DKK/person
Hvem underviser?
Heini L. Hansen har 20 års international ledelseserfaring. Heini er uddannet civiløkonom fra CBS i København og har desuden gennemført lederuddannelser på bl.a. MIT, Harvard og Berkeley i USA.
Christina Bendixen Andersen har arbejdet med forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring siden 2003. Christina er uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS.
Tilfredse kunder
C
C
B
B
Book 15 min. med underviseren
Få en uforpligtende gennemgang af denne master class
Få et uforpligtende tilbud
Beregn din pris for denne master class
Beregn din pris her