...Loading
...Loading
Benelizer® Cloud
i
Applikationer
Projektledelse
Porteføljestyring
Stakeholder management
Risikoovervågning
Idehåndtering
Strategieksekvering
Generel information
Benelizer® Score Map
8 fordele ved Benelizer® Cloud
Versioner og priser
Gratis ressourcer
Prøv gratis i 14 dage
Beregn din business case
Hjælpevideoer
Consulting
i
Consulting
Unikke konsulentløsninger
Workshops
Benelizer® Prioritization Workshop
Benelizer® Operationalization Workshop
Benelizer® Ideation Workshop
Benelizer® Strategy Execution Workshop
Master Classes
Master Class i projektforenkling
Master Class i kriteriebaseret feedback
Master Class i værdibaseret prioritering
Master Class i konstruktive kundesamtaler
Insights
Om os
r
Dansk (Danish)
English UK

Sådan prioriterer I, selvom I har forskellige interesser

Hør hvorfor det kan være skadeligt at "forhandle" om, hvad I skal prioritere, og hvordan kriterier kan gøre det lettere og mere behageligt at samarbejde om prioriteringen.
Hvis du har været med til at prioritere i en gruppe, har du måske oplevet, at det nogle gange får karakter af en forhandling - og at deltagerne har svært ved at blive enige.

En af årsagerne kan være, at det er de forskellige "interesser", som er centrum for diskussionen. Og det er i sagens natur meget vanskeligt at blive enige, om marketing er vigtigere end logistik eller om medarbejdertrivsel er vigtigere end en ny maskine i produktionen.

Den forhandlings-baserede metode gør det ikke alene svært at vælge - den har også nogle negative konsekvenser:

For det første fjerner den fokus fra værdien for "virksomheden" som helhed

For det andet kan den forstærke den generelle silo-dannelse i organisationen

Og for det tredje virker beslutningerne ikke altid logiske for dem, som skal udføre opgaverne

Hvis du gerne vil samle en gruppe, som har forskellige interesser, om en prioritering - er der to ting du skal gøre:

For det første skal du sørge for, at I starter med at blive enige om kriterierne for prioriteringen INDEN I begynder at drøfte mulighederne. Her vil du sikkert opleve, at I har meget lettere ved at blive enige om kriterierne end om de enkelte tiltag

Det næste du skal sørge for er, at deltagerne vurderer alle tiltagene individuelt og uafhængigt af hinanden. Det vil give jer et fælles og tranparent billede, hvor alle er blevet hørt, og hvor den skadelige forhandlingsdynamik er fjernet. Det gør det lettere og mere behageligt for gruppen at samarbejde om prioriteringen og det sikrer, at gruppen fokuserer på det, som skaber mest værdi for virksomheden.

Benelizers cloud-løsning gør det let for jer at arbejde med kriterier og individuelle og uafhængige vurderinger. Du kan også lære mere om metoden på en af vores master classes eller få løst en konkret prioriteringsudfordring på en workshop.
Vores kunder
C
C
B
B
Relaterede produkter og services
C
C

5

Brug kræfterne på det, som er afgørende

strategi eksekvering
Strategieksekvering
Få et aktuelt overblik over strategieksekveringen

5

Vær sikker på, at I bruger ressourcerne optimalt

workshop prioritering
Benelizer® Prioritization Workshop
Fokuser på det vigtigste

5

Sådan fjerner du opgaver, som ikke skaber værdi

web-taking-notes-related
Master Class i værdibaseret prioritering
Lær at prioritere, gøre opgaver mindre og holde effektive møder

5

konsulentydelse forenkling prioritering
Forenkling og prioritering
Overskrift
B
B
Anbefalede insights og cases
C
C
Stærkere strategisk tænkning i internationalt ledelsesteam
Prioritering af releases i dynamisk B2C-marked
Førstehjælp til nedsmeltet marketingafdeling
Optimering af strategisk værdiskabelse i produktudvikling
Strategisk alignment i topledelsen
B
B