Hvad udviklingsledelse og kirurgi har til fælles

70% af alle forandringstiltag overlever ikke

Forestil dig, at du er kirurg og skal foretage en knæproteseoperation. Du har en operationsplan, du ved, hvem patienten er, og du ved, at patienten skal kunne cykle 20 km på 45 minutter efter endt operation.

Kan du gå i gang med operationen? Eller er der noget, du har overset? Er der noget, du skal huske måle på under operationen, som ikke handler om operationsplanen eller resultatmålene?

De fleste er ret enige om, at det nok også er en god idé løbende at overvåge blodtrykket, iltmætningen, hjerterytmen og andre ”sundhedsparametre” på monitoren under operationen. Hvorfor? Fordi det nu engang er praktisk at være levende, når man skal ud at cykle …

Når det kommer til ”sundhedstilstanden” for vores forandringstiltag, er mange udviklingsledere anderledes sikre på, at det er tilstrækkeligt at have en case, en plan og nogle mål. Faktum er, at 70% af alle forandringstiltag ikke skaber de forventede forretningsmæssige gevinster. ”Patienten” overlever ikke …

”Sundhed” kan ses på bundlinjen

En ny undersøgelse af 1500 virksomheder fra McKinsey konkluderer, at det i høj grad kan betale sig at forbedre sin ”sundhedstilstand”. ”Sundhed” betyder, at medarbejderne forstår mål, roller og opgaver, har rammerne til at eksekvere, inddrages, og kan indoptage forandringerne.

Virksomhederne i øvre kvartil målt på sundhed er tre gange så profitable som virksomhederne i nedre kvartil. Og 80% af alle virksomheder, som forbedrer deres ”sundhedstilstand”, ser signifikante resultatforbedringer inden for 6 – 12 måneder.

Mål sundhedstilstanden løbende

McKinsey anbefaler virksomheder, der ønsker at forbedre deres performance, at de løbende stiller medarbejderne spørgsmål om sundhedstilstanden, så lederne hurtigt ved, hvor de skal rette deres opmærksomhed hen, og hvor de skal sætte ind.

Blodtryk, iltmætning og hjerterytme er med andre ord ikke parametre, vi kun skal måle i forkonsultationen, når vi er halvvejs igennem operationen, eller når vi har syet patienten sammen. Vi skal måle dem løbende, fordi vi ved, at de er nødvendige for patientens overlevelse, og fordi vi ikke ved om, hvilke og hvornår disse parametre opfører sig afvigende.

På samme måde er vi som udviklingsledere nødt til at have et feedbackloop og en monitor, der kan hjælpe os med at sætte ind rettidigt og prioritere, hvor vi skal rette vores opmærksomhed hen. Og her er det altså ikke nok at have en business case, et Gantt-skema og nogle resultatmål. Vi skal også løbende måle sundhedstilstanden for vores forandringstiltag for at kunne træffe effektive beslutninger og øge sandsynligheden for succes.

Kilder:

Cracking the Code of Change, Nitin Nohria og Michael Beer, Harvard Business Review, May-June 2000
Organizational health: A fast track to performance improvement, McKinsey Quarterly, September 2017

Skriv en kommentar