Dine KPI’er bremser væksten i din virksomhed

Vækst kræver forandring

Når du skal skabe vækst ud over den rutinemæssige fremskrivning af sidste års resultat, kræver det forandringer. Ifølge dekan Nitin Nohria og professor Michael Beer fra Harvard Business School fejler 70 % af alle forandringsinitiativer. Hvis du vil undgå at blive en del af den statistik, skal du overveje, hvilke KPI’er (Key Performance Indicators), du benytter.

Forandringer sker på tværs af organisationen

I de fleste virksomheder bliver KPI’er brudt ned og uddelegeret til en enkelt person eller et enkelt team, som har ansvaret for opfyldelsen af hver KPI. Denne opdeling giver god mening, hvis du skal optimere en bestående forretning og fx vil sikre dig, at lagrene holdes nede, og at sælgerne holder dampen oppe.

Da en given KPI ofte har til formål at optimere bestemte aktiviteter i en enkelt funktion, er der dog en betydelig risiko for, at dine nuværende KPI’er modarbejder hinanden eller fører til suboptimering. I værste fald vil de personer og teams, som sammen skal skabe forandringerne, ende med at modarbejde hinanden. Og mens I har travlt med interne tovtrækkerier, suser de dygtigste af jeres konkurrenter udenom.

Når du skal gennemføre forandringer, handler det nemlig ikke om individuelle resultater. Det handler om, at I skal lykkes med noget ukendt på tværs af organisationen. Hvis I fx skal udvikle en ny forretningsmodel, ekspandere til nye markeder eller digitalisere forretningen, kræver det tiltag, som går på tværs af udvikling, produktion, logistik, markedsføring og salg. Sagt med andre ord er det tiltagenes succes, I skal måle på.

Mål på det, som er afgørende for succes

Formålet med KPI’er er at vurdere, hvor godt det går med at nå jeres mål. Derfor er det heller ikke tilstrækkeligt at opstille KPI’er for de resultater, som du ønsker at opnå, efter forandringerne er implementeret, fx omsætning, overskudsgrad, salg per medarbejder eller kundetilfredshed.

Succes er ikke at holde hvad vi lover, men at lykkes med noget, som er vigtigt

For at øge chancen for succes, skal du løbende måle på alt det, som er afgørende for at skabe succesen, dvs. gennemføre forandringerne på tværs af organisationen. Derfor skal du løbende måle, om forudsætningerne for at lykkes er til stede i alle de forandringstiltag, du sætter i værk.

Det betyder, at du bl.a. skal måle løbende på følgende forhold:

  • Er der stadig nogen, der arbejder fokuseret på projektet – og har de nok tid til det?
  • Forstår vi, hvad vi skal lave – og hvorfor?
  • Har vi den viden og de værktøjer, vi skal bruge, for at løse opgaverne?
  • Taler vi om de forhindringer, vi støder på – og får vi dem fjernet?
  • Involverer vi slutbrugerne tilstrækkeligt?
  • Er planen stadig realistisk – og er det stadig sandsynligt, at vi får noget ud af det?

Med den type indsigt kan du handle rettidigt, når der opstår forhindringer, og sikre dig, at der er hele tiden er fremdrift i alle de tiltag, som skal skabe væksten, og at I ikke spilder kræfterne på tiltag, som højst sandsynligt ikke vil føre til nogen reelle forretningsmæssige forandringer, gevinster eller besparelser.

Kilde:

Cracking the Code of Change, Nitin Nohria og Michael Beer, Harvard Business Review, May-June 2000

Skriv en kommentar