Støj får strategien til at fejle

Ingen strategi er bedre end de beslutninger, du træffer efter planen er printet ud

Statistik viser, at omkring 70 % af alle strategiplaner fejler eller kun delvist bliver realiseret.

Nogle vil hævde, at fejlraten kan nedbringes med alternative planlægningsmodeller, og det er muligvis sandt. Men uanset hvor kortsigtet, agil eller iterativ din plan er – og uanset hvor original, gennemtænkt eller veldokumenteret den er – og uanset om du kalder din plan for en retning, en strategi eller noget helt tredje – så er din plan for, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, aldrig bedre end de beslutninger, du træffer efter du har printet planen ud.

Enhver plan skal implementeres i en virkelighed, som ikke er statisk. Der vil opstå muligheder i markedet, som du gerne vil gribe, og du vil blive ramt af forhindringer, du ikke havde forudset. Det er dine beslutninger i disse situationer, som bestemmer den faktiske retning, virksomheden bevæger sig i, og om strategien bliver realiseret.

Tilfældigheder afgør, om I lykkes

Ledelsen skal løbende bruge sin dømmekraft til at vurdere, hvilke tiltag, som skal standses eller iværksættes, for at virksomheden bevæger sig i den ønskede retning.

Daniel Kahneman, som har vundet Nobelprisen i økonomi for sit arbejde med dømmekraft og beslutningstagen under usikkerhed, har bevist, at støj spiller en afgørende rolle i sådanne vurderinger. Støj defineres her som den tilfældige variation i beslutninger.

Den tilfældige variation i vores vurderinger skyldes ifølge Kahneman, at mennesker er upålidelige beslutningstagere. Hverken ledere eller eksperter er undtaget fra dette faktum. Vi er påvirket af vores humør, dagens vejr, hvornår vi sidst har spist og en lang række andre irrelevante faktorer, når vi træffer beslutninger. Det er alt sammen faktorer, som vi ikke er bevidste om, men som ifølge Kahneman påvirker vores professionelle vurderinger og beslutninger med op til 70 %.

Dine vurderinger og beslutninger afviger med op til 70 %

Det betyder, at en vurdering som fx hvor lang tid det vil tage at færdiggøre et projekt, vil afvige med op til 70 % afhængig af dagsformen. Den ene dag vil I vurdere, at det tager 3 uger, og en anden dag vil vurderingen være 10 uger – alene på grund af støj. Dette er blot et eksempel, og i praksis vil din evne til effektivt at implementere en plan eller strategi afhænge af hundredvis af sådanne beslutninger.

Du er mindre træfsikker, end du tror

Hvis du er som de fleste ledere, tænker du nu, at din træfsikkerhed er langt større. Du vil sikkert mene, at den ligger i området +/- 5 %, og at yderligere afvigelser skyldes hændelser, som indtræder efter din beslutning, og som ingen kunne have forudset.

Den støj, som Kahneman dokumenterer, handler dog ikke om evnen til at forudsige fremtiden. Den handler alene om evnen til at træffe en konsistent og meningsfyldt beslutning på et foreliggende grundlag. Og her er afvigelsen op til 70 % – også for ledere, som vurderer at have en træfsikkerhed på +/- 5 %.

Strategisk ledelse er ikke som at køre bil

Grunden til, at vi overvurderer træfsikkerheden af vores egen og vores kollegaers dømmekraft, er ifølge Kahneman, at vi oplever vores erfaring som ledere på samme måde, som vi oplever vores erfaring som fx skiløbere, skakspillere eller billister. Jo mere erfaring, man har som billist, jo bedre bliver man til at vurdere trafikken, og jo bedre beslutninger træffer man omkring hastighed, vognbaneskift, undvigemanøvre m.v.

Derfor har vi også en naturlig oplevelse af, at vores erfaring og rutine som ledere har gjort os til bedre beslutningstagere end vi reelt er. Indlæringen af skiløb, skakspil eller bilkørsel kan dog ikke sammenlignes med strategisk ledelse, selvom det kan opleves ens. Det skyldes primært, at strategisk ledelse ikke indlæres i et forudsigeligt miljø med et øjeblikkeligt og klart feedback på hver handling. Derfor får vi aldrig afprøvet så stor den del af udfaldsrummet eller på samme måde lært konsekvenserne af vores handlinger.

Retningslinjer og møder fjerner ikke støj

De fleste virksomheder indfører retningslinjer for forskellige typer af beslutninger for at øge træfsikkerheden. Disse retningslinjer fjerner imidlertid ikke støjen. Kahnmans studier viser, at den ”menneskelige støj” også spiller en afgørende rolle, når erfarne eksperter skal træffe veldefinerede beslutninger ud fra klare retningslinjer. Det gælder blandt andet radiologers vurdering af røntgenbilleder og bankmedarbejderes vurdering af låneansøgninger.

En anden udbredt metode til at øge beslutningskvaliteten er gruppemøder, hvor ”alt” bliver lagt frem og vurderet, inden beslutningerne træffes. Hensigten er at afdække muligheder og forhindringer og træffe en oplyst og effektiv beslutning. Heller ikke gruppemøder kan ifølge Kahneman eliminere støjen. I praksis fungerer møder nemlig sådan, at gruppen alt for hurtigt samles om de (tilfældige) synspunkter, som fremkommer først eller mest overbevisende på mødet.

Der findes kun én måde at fjerne støj på

Der findes ifølge Kahneman kun en måde at fjerne støj på, og den er til gengæld både effektiv og enkel at indføre.

Løsningen er at benytte algoritmer som udgangspunkt for at træffe mere konsistente og disciplinerede beslutninger. Du skal ikke overlade beslutningerne til en computer, men du skal benytte algoritmer til at danne et objektivt beslutningsforslag. Fordelen ved algoritmer er nemlig, at de helt fri for støj. Hvis en algoritme præsenteres for det samme problem to gange, vil den give samme svar hver gang. Det vil en leder eller en gruppe af ledere ikke.

Den gode nyhed er ifølge Kahneman, at effektive algoritmer kan bygges på inputdata og sund fornuft alene. Det betyder, at der hverken kræves ”big data”, kunstig intelligens eller avancerede statistiske modeller for at fjerne støjen. Algoritmer, som indsamler og vurderer fakta på en systematisk måde, er tilstrækkeligt. Det betyder, at alle virksomheder kan være med og øge træfsikkerheden af deres beslutninger.

Algoritmer garanterer selvsagt ikke, at du lægger en genial plan, som fordobler din omsætning på to år. Men de garanterer, at du ikke bliver afsporet af støj, og at det ikke er tilfældigt, om du lykkes med den plan, du har lagt.

Kilder:
Noise: How to Overcome the High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making, Daniel Kahneman et al, Havard Business Review, October 2016
Daniel Kahneman’s Strategy for How Your Firm Can Think Smarter, Knowledge@Wharton, June 2016
The Seven Deadly Sins of Strategy Implementation, Corboy & O’Corrbui, ACCA Global, 2007

Skriv en kommentar