Når du vil være sikker på at vælge de bedste idéer

Sparer tid på kvalificeringen
Giver fælles overblik
Let at vedligeholde

Benelizer® Cloud: Idea Bank

Få et levende og opdateret kort over alle jeres ideer og forslag

Benelizer® Idea Bank er en effektiv løsning til at bevare et opdateret og kvalificeret overblik over hvilke ideer og forslag, som vil skabe mest værdi og være lettest at gennemføre.

Med Benelizer® Idea Bank har du altid et faktabaseret kort, som viser hvilke ideer, forslag, muligheder eller projekter, I bør fokusere på lige nu – og hvilke I ikke bør spilde mere tid på.

Sådan virker det

Garanti for resultater

Du får et opdateret og kvalificeret overblik over, hvilke ideer og forslag, som med størst sandsynlighed kan realiseres og skabe værdi. Det kan vi garantere, fordi:

De medarbejdere, som er tættest på virkeligheden og har størst indsigt i jeres produkter, kompetencer, processer m.v., deltager i kvalificeringen. Det sikrer, at alle relevante indsigter indgår i kvalificeringen.

Kriterierne for kvalificeringen er tydelige. Det fjerner støj og gør det muligt for jer at kvalificere ideer og forslag tidligt og hurtigt. Det betyder, at I ikke spilder tid på at forfine ideer, som med høj sandsynlighed alligevel ikke vil skabe værdi.

Alle ideer og forslag bliver vurderet uafhængigt og individuelt af hver medarbejder. Det sikrer, at det ikke er stemningen i lokalet eller den, der taler først eller mest, som afgør hvilken idé, I fokuserer på.

Processen er automatiseret, så spørgsmål automatisk bliver udsendt, svar indsamlet og dashboards genereret. Det sikrer, at idebanken bliver vedligeholdt og altid viser et aktuelt billede. Og så kan I bruge tiden på at gennemføre de bedste ideer i stedet.

Fordele ved Benelizer® Idea Bank

 • Opdateret kort over de ideer, som vil skabe mest værdi og være lettest at gennemføre
 • Vished for, at den bedste ide altid står tydeligt frem – uanset hvornår den er opstået
 • Minimalt tidsbrug til vedligeholdelse, da proces er automatiseret med Benelizers app og online dashboards
 • Høj validitet af vurderinger, da det er let at inddrage alle relevante medarbejdere i vurderingerne
 • Minimerer den tid I bruger på at finpudse ideer, som alligevel ikke er værdifulde
 • Tydeligt hvilke ideer, der har bredest opbakning og derfor ikke skal “sælges ind”

Prøv gratis i 14 dage

Få 14 dage til at prøve Benelizer Cloud. Det kræver ingen betalingsoplysninger eller installation.

captcha

Spørgsmål og svar

Hvilke fordele er der sammenlignet med et online collaboration tool?

Benelizer® Idea Bank Online collaboration tool
Effektivitet
Høj

Automatiseret proces med lavt tidsforbrug til kvalificering af ideer og forslag.

Lav

Åben proces hvor der ofte bruges lang tid på at diskutere og forfine ideer og forslag, som ikke er vigtige.

Kvalitet af vurderinger
Høj

Alle ideer og forslag vurderes ligeværdigt og individuelt af alle relevante medarbejdere ud fra tydelige kriterier.

Lav

Ofte diskussionsdrevet proces, hvor det er tilfældigt hvem, der vurderer hvad og hvordan.

Sikkerhed for at den bedste idé bliver valgt
Høj

Alle vurderinger opdateres løbende i en automatiseret proces, hvilket sikrer, at ingen ideer bliver overset – uanset hvornår de er opstået.

Lav

Ofte opdateres vurderinger ikke i takt med, at virksomhedens omverden, ressourcer og mål ændrer sig. Derfor vil de seneste ideer ofte få størst opmærksomhed.

Overblik
Højt

I har altid en opdateret matrix over hvilke ideer og forslag, som vil skabe mest værdi og være lettest at gennemføre.

Lavt

Ofte vanskeligt at skabe sig et overblik over hvilke ideer, der lige nu er vigtigst at gennemføre.

Kan løsningen anvendes til andet end ideer og forslag?

JA!

Benelizer® Idea Bank har blandt andet været anvendt til:

 • Product Road Map – prioritering af udviklingsideer og nye produkter
 • Projektkvalificering – kvalificering af mulige projekter
 • Sales Opportunities – løbende vurdering af værdi og sandsynlighed
 • Strategiske tiltag – løbende prioritering af indsatsområder
 • Backlog – løbende prioritering af emner i agil backlog
 • Marketing – kvalificering af potentielle kampagner
 • Medarbejdertrivsel – kvalificering af HR- og trivselstiltag

Kan vi importere vores nuværende liste med ideer og forslag?

JA!

Vi hjælper naturligvis gerne med at starte idebanken op med alle de ideer og forslag, som I allerede har liggende – uanset hvilket format I anvender.

Er cloud-løsningen sikker?

JA!

Alle Benelizers cloud-løsninger hostes i døgnovervågede ISAE3402 certificerede datacentre i Danmark:

 • 100% redundant infrastruktur
 • WMware med N+1 redundans
 • Cisco ASAv10 firewall
 • UPS anlæg og dieselgeneratorer
 • ISA3402 type II revisionserklæring
 • Tyverisikring
 • Geografisk adskilte lokationer
 • Separat og sikret database til hver kunde

Automatisk backup:

 • Backup hver time af de seneste 14 dage
 • Daglig backup af de seneste 31 dage
 • Månedlig backup af de seneste 11 mdr.

Er der styr på GDPR?

JA!

Der opbevares ingen personfølsomme data i Benelizers cloud-løsninger.

Læs mere om GPPR og vores Security Governance her

Udvalgte kunder

Benelizer® Insights om emnet

Sådan prioriterer I, når alt er vigtigt

1:29

Sådan prioriterer I, selvom I har forskellige interesser

1:53

Sådan sikrer du dig, at du altid bruger tiden på noget, der er vigtigt

1:44

Få yderligere oplysninger eller en uforpligtende demo

Udfyld formularen, hvis du vil kontaktes eller ønsker en uforpligtende demo af Benelizer® Idea Bank.

Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til os på 36 99 12 26.

captcha